نگاه انقلاب اسلامی به زن/10

بسم الله الرحمن الرحیم

  بایـد مسـائل ارزشـى اسلام در جامعه‌ى مـا احیـاء بشـود. مثلا مسـأله‌ى حجاب، یک مسـأله‌ى ارزشـى اسـت.مسـأله‌ى حجـاب، مسـأله‌اى اسـت کـه اگرچـه مقدمه‌اى اسـت بـراى چیزهـاى بالاتـر، اما خـود یک مسـأله‌ى ارزشـى اسـت.
   ما که روى حجـاب اینقـدر مقیدیـم، به خاطـر این اسـت که حفـظ حجاب بـه زن کمـک مى‌کند تـا بتواند بـه آن رتبـه‌ى معنوى عالـى خود برسـد و دچـار آن لغزشـگاههاى بسـیار لغزنده‌اى که سـر راهـش قرارداده انـد، نشـود.نقطـه‌ى مقابـل این، درسـت همـان فرهنـگ رومى حاکـم بر امروز اروپاست. آنها با همـه چیز کنـار مى‌آیند، جز بـا دو، سـه چیز؛ یکـى از آنهـا حفـظ این حالـت حفاظ منضبـط میان دو جنـس زن و مـرد اسـت؛تمـدن آنهـا کـه بـر ویرانه هـاى همـان تمـدن رومـى بنـا شـده، چیـزى جـز  این نیسـت.
    در اروپـا و درکشـورهاى غربـى، تـا اندکى پیـش زنان حقـوق مالى مسـتقلى نداشـتند.مثلاتـا اوایل قرن بیسـتم، با همـه‌ى آن ادعاهایی که شـده اسـت، با آن کشـف حجـاب عجیـب و غریبی کـه در غـرب روز بـه روز هم بیشـتر شـده، بـا آن اختلاط جنسـى بى‌نهایـت و بى‌مهار - که خیـال مى‌کنند ایـن احتـرام کـردن و ارزش دادن به زن اسـت - درعین حـال زن غربى حـق نداشـته از ثروتى که متعلـق به خـودش بـوده، آزادانـه اسـتفاده کنـد! تـا این‌کـه بتدریـج حـق مالکیـت و حـق کار، تـا اوایل قـرن بیسـتم به زنـان داده شـد. یعنـى این مسـأله‌ اى که جـزو اولیتریـن حقـوق بشـرى اسـت، از زن دریغ داشـتند.
   باید توجه داشت که هیچ بحثی در زمینه های مربوط به پوشش زن،از هجوم تبلیغاتی غرب متاثر نباشد،اگر متاثر از آن شد خراب خواهد. مثلا بیاییم بـا خودمان فکـر کنیم که حجاب داشـته باشـیم، امـا چادر نباشـد؛ این فکـر غلطى اسـت. نه اینکه من بخواهـم بگویم چـادر، نـوع منحصر اسـت؛ نه، مـن مى‌گویـم چادر بهتریـن نـوع حجـاب اسـت؛ یـک نشـانه‌ى ملـى ماسـت.
   بعضیها از چـادر فـرار مى‌کننـد، بـه خاطـر این‌کـه هجـوم تبلیغاتـى غـرب دامنگیرشـان نشـود؛ منتها از چـادر کـه فرار مى‌کنند، بـه آن حجـاب واقعى بـدون چـادر هـم رو نمى‌آورند؛ چـون آن را هم غـرب مـورد تهاجم قـرار مى‌دهد!آنهـامى‌خواهند همـان فرهنـگ منحـوس خودشـان عینـا اینجـا عمل بشـود .بنابرایـن، بایـد بدقـت و بـا نهایـت کنجـکاوى و بـدون اغمـاض، مسـائل ارزشـى را رعایـت کرد.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان