نگاه انقلاب اسلامی به زن/11

بسم الله الرحمن الرحیم

   بسـاط آنچیـزی کـه امـروز به عنـوان 《آزادى زن》در دنیـا و از سـوى فرهنـگ منحـط غربـى پهن شده اسـت، برپایـه این اسـت که زن را در معرض دید مـرد قرار دهند تـا از او تمتعات جنسـى  ببرند. مـردان از آنهـا لذت ببرند و زنها وسـیله التذاذ مردان شـوند. این، آزادى زن اسـت؟کسـانى کـه در دنیاى جاهـل و غافل و گمراه تمـدن غربـى  ادعا مى‌کنند طرفدار حقـوق بشـرند، در حقیقت سـتمگران بـه زن هسـتند.

   زن را به چشم یک انسان والا،به عنوان موجودی که می تواند مایه ای برای صلاح جامعه و پرورش انسانهای والا شود،به چشم عنصر اصلی تشکیل خانواده در نظر بگیرید تا معلوم شود که حق زن چیست و آزادی او چگونه است.
   از روزى کـه اروپاییهـا، صنایـع جدیـد را به وجـود آوردنـد - در اوایـل قـرن نوزدهـم کـه سـرمایه داران غربـى کارخانه هـاى بـزرگ را اختـراع کرده بودنـد - و احتیـاج بـه نیـروی کار ارزان و بی توقع و کم دردسـر داشـتند، زمزمه 《آزادى زن》 را بلنـد کردنـد؛ بـراى این‌کـه زن را از داخـل خانواده هـا بـه درون کارخانه هـا بکشـانند؛ به عنـوان یک کارگـزار ارزان از او اسـتفاده‌کنند، جیبهـاى خودشـان را پرکننـد و زن را از کرامـت و منزلـت خـود بیندازنـد. امروز آنچه کـه بـه عنـوان 《آزادى زن》 در غرب مطرح اسـت، دنبالـه همان داسـتان و همان ماجراسـت.
   نه فقـط در عرصـه کار و فعالیت صنعتـى و امثـال آن، بلکـه در عرصه هنـر و ادبیات هم به زن ظلم کردند.در انـواع کارهـاى هنـرى نگاه کنیـد، ببینید آیـا جنبه هـاى مثبـت و ارزشـهاى والایی که در زن هسـت، مـورد توجه قـرار مى‌گیـرد؟ یا جنبه هـاى شـهوانى و به تعبیـر آنها عشـقى؟ (که این تعبیـر غلط و نادرسـتى اسـت. این شـهوت اسـت نـه عشـق!) زن را اینگونه خواسـتند پـرورش و عـادت دهند: به عنـوان یـک موجـود مصرف‌کننـده. مصـرف کننـده دسـت و دلبـاز و کارگر کم توقـع و کم طلـب و ارزان.

   اسلام اینهـا را بـراى زن ارزش نمى‌دانـد. اسلام بـا کارکـردن زن موافق اسـت. نه فقـط موافق اسـت، بلکـه کار را تا آنجا که مزاحم با شـغل اساسـى و مهمتریـن شـغل او، یعنى تربیـت فرزند و حفـظ خانواده نباشـد، شـاید الزام هم مى‌داند.امـا ایـن کار نباید با کرامـت و ارزش معنـوى و انسـانى زن منافات داشته باشـد. نبایـد زن را تذلیـل کننـد و او را وادار به تواضـع و خضوع نماینـد. تکبر از همـه انسـانها مذموم اسـت، مگـر از زنـان در مقابل مـردان نامحـرم!این، بـراى حفظ کرامـت زن اسـت. اسلام ایـن را مى‌خواهـد و این الگوى زن مسـلمان است.برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان