نگاه انقلاب اسلامی به زن/15

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتـى نهضت اسلامى بـه مرحلـه انقلاب اسلامى رسـید و زنـان با همـان برداشـت طبیعى کـه از اسلام در جامعـه زنانـه بـود، جلـو افتادنـد؛ امـام فرمودنـد - و درسـت هـم فرمودند - کـه: اگـر زنـان در این نهضـت همـکارى نمى‌کردنـد، انقالب هـم پیـروز نمى‌شـد. اگر امثال همین مادران و همسران شهید ایمان خود، صبر خود، ایسـتادگى خـود، معرفت خود و روشـن بینى خـود در قبـال ضایعات جنـگ و فداکاریهـاى جوانان و مـردان را نشـان نمى‌دادنـد، جنـگ پیـروز نمى‌شـد.
   غربیهـا دربـاره جنـس زن باید پاسـخگو باشـند؛ چـون آنها بـه زن خیانـت کردنـد. تمـدن غربى بـه زن هیـچ نداده اسـت. اگـر پیشـرفت علمـى، سیاسـى و فکـرى هـم در زنان دیـده مى‌شـود، مـال خـود زنهاسـت. آنچه که غربی هـا بـه آن دامن زدنـد و تمـدن غربى پایه گذار خشـت کـج و بناى کجـش بـود، بى‌بندوبارى و ابتذال زنانه است.
   فرهنگ غربـى در مورد زن و بى‌بندوبـارى و بـه ابتذال کشـاندن زنـان آن مناطق، موجب شـده اسـت که بنیان خانـواده، سسـت و متزلزل گردد و خیانـت زن و مـرد به یکدیگـر، در داخل خانـواده چندان مهم شـمرده نشـود.ایـن خیانت به جنس زن نیسـت؟
   زن ایرانى در ایران اسلامى، باید کوشـش این باشـد هویت والای زن اسلامى را آنچنان زنده کند که چشـم دنیا را بـه خود جلـب کنـد. این امـروز وظیفه‌یى اسـت بـر دوش زنـان مسـلمان؛ بخصـوص زنـان جـوان و دختران.
   هویت اسلامی این است کـه زن در عیـن این که هویت و خصوصیت زنانه خود را حفظ می کند - کـه طبیعت وفطرت اسـت و براى هر جنسـى خصوصیات آن جنس ارزش اسـت - یعنى آن احساسـات رقیق را، عواطف جوشـانّ را، آن مهر و محبـت را، آن رقـت را، آن صفـا و درخشـندگى زنانه را بـراى خود حفظ مى‌کنـددرعین حـال، هم باید در میـدان ارزشـهاى معنـوى - مثـل علـم، مثل عبـادت، مثـل تقربو عرفان - پیشـروی کند، هـم در عرصه مسـائل اجتماعى و سیاسـى و ایسـتادگى و صبـر و مقاومت و حضور سیاسـى و خواسـت سیاسـى و درک و هوش سیاسـى، شـناخت کشـور خود، شـناخت آینده خود، شـناخت هدفهـاى ملى و بـزرگ و اهداف اسلامى مربوط به کشـورهاى اسلامى و ملتهاى اسلامى، شـناخت توطئه هاى دشـمن، شـناخت دشـمن، شـناخت روشـهاى دشـمن باید روزبـه روز پیشـرفت کنـد و هـم در زمینه ایجـاد عـدل و انصـاف و محیط آرامـش و سـکونت در داخل خانواده باید پیشـرفت داشـته باشـد.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان