نگاه انقلاب اسلامی به زن/16

بسم الله الرحمن الرحیم

   در مسـأله‌ى زن از دنیـا طلبگاریـم؛ ما مدعـى دنیائیـم. دنیا که عـرض میکنـم، یعنى دنیـاى غرب. ما هسـتیم که بـه دنیا خطـاب میکنیم و می گوییم شما به بشریت عموما و بـه زن خصوصا خیانت کرده اید؛  بـا کشـاندن زن و مـرد بـه وادى جنسـى و برافروختـن و دامـن زدن به آتـش زیاده روى‌هـاى جنسـی بى‌قانـون و بى‌نظـم در جامعه، بـا آوردن زن به شـکل متبرج به وسـط میـدان.

     معلوم اسـت کـه زن، آن بخـش زیبـاى آفرینش بشـر اسـت. این بخـش زیبا به طـور طبیعى بـا اندکـى در پرده بـودن همـراه اسـت؛ این خاصیـت این بخـش زیبـا و لطیف وجود انسـانى اسـت.
   این پـرده را دریـدن و آنچـه را که باید بـا نظـم و قانون پیگیـرى شـود - آن نیـاز غریزى انسـانى، چـه در زن و چه در مـرد - بى‌قانـون و بى‌نظـم در جامعـه رواج دادن، بزرگتریـن خیانتـى اسـت کـه در درجـه‌ى اول بـه زن و در درجـه‌ى بعد بـه همه‌ى بشـریت - زن و مـرد - انجـام گرفتـه؛ ایـن کار را سیاسـتهاى غربی کرده اند.
   شـما ادبیـات کشـورهاى اروپائـى را در قرون هجـده و نـوزده و نگاهشـان بـه زن را ببینیـد؛ مطلقـا تفاوت دارد با آنچـه کـه در قـرن بیسـتم و در نوشـته ها و ادبیـات قـرن بیسـتم، انسـان مى‌بینـد نسـبت بـه زن، آنهـا پیگیـرى کرده انـد. آن روز نگاهشـان، نـگاه نجیبانه تـر، شـرم آلودتر و متناسـب تر بـا طبیعـت زن و مـرد بود. معلوم میشـود ایـن کار سیاسـى حـالا از طـرف صهیونیسـتها بـوده، از طـرف دسـتگاه هاى اسـتعمارگر بـوده؛ اینها احتیـاج به تحقیـق و کار دارد. ایـن همینطـور بتدریج روزبه روز شـدت پیـدا کرده تا بـه وضعی کـه امروز ملاحظـه میکنید،رسـیده است. بنابرایـن دنیاى غـرب بایـد پاسـخگو باشـد؛ چون بـه زن ضربـه زده انـد؛ بـه حقـوق زن تجـاوز کرده اند؛ ارزش زن را تنـزل داده انـد؛ بـه اسـم طرفـدارى، بـه او خیانـت کرده انـد. ایـن مطلبى اسـت که مـا داریم.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان