نگاه انقلاب اسلامی به زن/19

بسم الله الرحمن الرحیم

نظـام جمهورى اسلامى توانسـته اسـت به یک قلـه اى دسـت پیدا کنـد که عبـارت اسـت از پـرورش زنـان فرزانه و صاحب اندیشـه و صاحب رأى و نظـر در ظریفترین و حساسـترین مسـائل یک جامعه.
درباره‌ى مسـئله‌ى زن در جامعه، اسـاس مشـکل، دو چیز اسـت؛ دو نقطه‌ى اساسـى اسـت؛آن دو چیز، یکى عبارت اسـت از نگاه غلـط و بد فهمیـدن جایـگاه زن و شـأن زن در جامعه؛ که این نـگاه و این بدفهمى از غرب شـروع شـده و خیلى هم قدیمى و ریشـه دار نیسـت.اگر نگاه کنیـم، مى‌بینیـم این نـگاه غلـط، ایـن کج فهمـى و بدفهمـى در زمینـه‌ى شـأن زن در جامعه، شـاید در حـدود صد سـال، صد و پنجاه سـال بیشـتر در غرب سـابقه ندارد و از غرب سـرریز شـده اسـت به جوامع دیگر، از جملـه جوامع اسلامى. ایـن یک نقطه اسـت.
نقطه‌ى دوم که اسـاس مشـکل اسـت، بد فهمیدن مسـئله‌ى خانواده و بـد عمل کـردن در رفتارهاى داخـل خانواده اسـت.
 این دو مشـکل اسـت که به نظر ما بحـران مسـئله‌ى زن را - که امروز یک مشـکل اساسـى در دنیاسـت - بوجـود آورده. شـاید تعبیـر »بحـران زن« تعبیـر تعجب آورى باشـد.


بیشـتر آن چیزهایی که مشـکلات اصلى بشـریت اسـت، برمیگـردد به مسـائلی که ارتبـاط پیدا میکنـد بـا معنویت انسـان، بـا اخلاق انسـان، بـا رفتـار اجتماعـى انسـانها بـا یکدیگر؛ کـه یکـى از آنها مسـئله‌ى زن و مرد، جایـگاه زن، مسـئله‌ى زن و شـأن زن در جامعه اسـت.
در مـورد مسـئله‌ى اول، کـه جایـگاه زن در زندگـى و در جامعه اسـت،اشـکال اینجاسـت که یـک نامعادلـه اى را بتدریـج به وجـود آورده انـد؛ یک طـرف ذى‌نفع،یک طرف مـورد انتفاع.
شـأن اجتماعـى زن را اینجـورى معرفی کردنـد: زن به عنـوان یـک موجودى کـه مـورد انتفاع مـرد بایـد قرار بگیـرد. لـذا در فرهنـگ غربـى اگر زن بخواهـد در جامعـه نمود پیدا کنـد، شـخصیت پیدا کنـد،حتماً بایـد از جذابیتهاى جنسی خـودش چیـزى را ارائه دهد.به نظـر مـن بزرگترین ضربـه، بزرگتریـن اهانـت، بزرگترین حق‌کشی کـه در زمینه‌ى مسـئله‌ى زن انجـام گرفته،همیـن اسـت.
ادامه دارد...
 
برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان