نگاه انقلاب اسلامی به زن/20

بسم الله الرحمن الرحیم

مسـئله‌ى بعدى - کـه در قضیه‌ى زن مشـکل دومى اسـت - مسـئله‌ى خانواده اسـت. نظر اسلام در باب خانـواده جایـگاه زن در خانواده، نظر خیلى روشـنى اسـت.《المراه سیده بیتها》بزرگ خانه، زن خانه اسـت؛ ایـن از پیغمبراکـرم اسـت. جایـگاه زن در خانـواده، همانى اسـت کـه در گفتارهاى گوناگـون ائمـه(علیهم السلام) آمده:《المراه ریحانه و لیست بقهرمانه》در تعبیرات عربـى، قهرمان یعنی کارگزار، پادو، یـک خدمتگزار محتـرم. میفرماید: در داخل خانـه، زن قهرمانه نیسـت؛ ریحانه اسـت، گل خانه اسـت.

اینهـا نظرات اسلام اسـت و از این قبیـل الى َّ ماشـاءالله وجود دارد. ولـى در عین حـال تحقق خواسـته‌ى اسلام در خانواده، یـک امرى اسـت که با ایـن بیانات تمام نمیشـود، حل نمیشـود؛ احتیاج به پشـتوانه‌ى قانونى، پشـتوانه‌ى اجرائـى و ضمانت اجرائـى دارد؛ و ایـن کار باید انجـام بگیرد.
خانواده هایى که متدیـن بودنـد، مردانی کـه از اخلاق خـوب برخـوردار بودنـد و پایبندى‌هاى شـرعى داشـتند، ملاحظاتی کردنـد؛ امـا در مـواردى که ایـن خصوصیات نبوده، ایـن ملاحظات نشـده؛ بـه زن در داخـل خانواده ظلم شـده است.
وضـع داخلـى خانواده هـاى غربـى از لحـاظ مظلومیـت زن و از لحاظ عدم رعایـت حقـوق زن، از وضـع خانواده هـاى اسلامى و ایرانى و شـرقى یقینا بدتر است؛اگر بدتر نباشد؛در مواردی حتما بدتر است.مـا به آنها کـه نگاه نمیکنیـم، آنها که الگـوى ما نیسـتند.
از لحاظ نظـر اسلام و متون اسلامى هـم در این بخش از مسـئله هیـچ کمبودى وجـود نـدارد.نظـر اسلام، نظر کاملا روشـنى اسـت. محیط خانـواده بـراى زن باید محیط امـن، محیط عـزت و محیـط آرامش خاطر باشـد تـا زن بتوانـد آن وظیفـه‌ى اساسـى خـودش را - که همین حفـظ خانواده اسـت - بـه بهتریـن وجهى انجـام دهد.
نمونه بـراى انسـان مؤمـن و مرضـى الهـى، و انسـان کافـر و مـردود درگاه پـروردگار در قـرآن، زن مطرح شـده؛ ایـن چیز جالبى اسـت.قـرآن دو زن را به عنوان نمونه و نمـاد زنان بد معرفى میکند؛ همسـر نوح و همسـر لوط. به عنوان نمـاد زن برتـر و زن مؤمـن، دو نفر را معرفـى میکند: یکى همسـر فرعون اسـت، یکـى هم حضرت مریم است.جالـب این اسـت که هر چهـار تـاى این زنهـا خوبى و بدى‌شـان مربوط بـه محیط خانـواده اسـت. در مـورد آن دو زن بـد می فرماید:《کانتا تحت عابدین من عبادنا صالحین فخانتا هما》ایـن دو زن به همسرانشـان - کـه دو پیغمبر عالى‌شـأن و عالى‌مقام بودنـد - خیانت کردند. مسـئله، مسـئله‌ى خانواده اسـت. 

موضـوع آن دو زن دیگر هم مربـوط به خانواده اسـت؛ او کـه زن فرعـون اسـت، ارزش و اهمیت او این اسـت که یـک پیغمبـر اولوالعـزم رادر آغوش خود پـرورش میدهد و بـه او ایمان مـى‌آورد و بـه او کمک میکنـد؛ لذا فرعـون از او انتقام میگیرد. مسـئله، مسـئله‌ى درون خانـواده اسـت با ایـن تأثیر و شـعاع عظیم کارى کـه او کرده اسـت، که یـک موسـائى را تربیت کـرده است. در مورد حضرت مریم هم همیـن جور اسـت: 《الّتى احصنـت فرجهـا》 ناموس خـود را حفظ کـرد، عفت خـود را حفظ کرد.

ایـن نشـان دهنده‌ى این اسـت کـه در محیـط زندگـى حضـرت مریـم(س)عواملـى وجود داشـته که میتوانسـته اسـت تهدیدکننده‌ى عفـت و ناموس یـک زن عفیف باشـد و او توانسـته مبارزه کنـد. بنابرایـن همه اش ناظر به همیـن جنبه هـاى مهمى اسـت که عرض شـد؛ جنبـه‌ى خانـواده و مسـئله‌ى شـأن زن در جامعـه. بنابراین مسـئله، مسـئله‌ى مهمى است.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۱
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان