نگاه انقلاب اسلامی به زن/21

بسم الله الرحمن الرحیم

نـگاه عمومـى به زن کـه در فرهنـگ غربـى نهادینه شـده، نـگاه غلطى اسـت؛ نگاه ابـزارى اسـت، نـگاه اهانت آمیـز اسـت. از نظـر غـرب، علـت اینکـه شـما نباید تـوى چـادر باشـید، نبایـد حجاب داشـته باشـید، این نیسـت که آزاد باشـید. شـما داریـد میگوئیـد من بـا حجـاب هـم آزادى دارم. او چیـز دیگرى مورد نظرش اسـت؛ زن را بـراى نوازش چشـم مرد، بـراى بهره ورى نامشـروع مـرد، میخواهند به شـکل خاصى در جامعه ظاهر بشـود. ایـن، بزرگترین اهانـت به زن اسـت؛ حالا ولو بـا چندین لفـاف تعارف آمیـز این را بپوشـانند و اسـمهاى دیگـرى رویـش بگذارند.احتـرام بـه زن این اسـت کـه بـه زن فرصـت داده بشـود تـا آن نیروهـا و اسـتعدادهاى برجسـته و عظیمـى را که در درون هر انسـانى خـداى متعـال به ودیعـه نهاده اسـت در سـطوح مختلـف بـروز کنـد؛ در سـطح خانـواده، در سـطح جامعـه، در سـطح بین المللـى، بـراى علـم، بـراى دانـش و معرفـت و تحقیـق، بـراى تربیـت و سـازندگى.
زینب کبـرى‌یـک نمونـه‌ى برجسـته‌ى تاریخ اسـت کـه عظمت حضـور یـک زن را در یکـى از مهمتریـن مسـائل تاریـخ نشـان میدهـد. اینکـه گفتـه میشـود در عاشـورا، در حادثـه‌ى کربلا، خـون بر شمشیر پیـروز شـد - عامـل این پیـروزى، حضـرت زینـب بـود؛ و الا خـون در کربلا تمام شـد. 

حادثـه‌ى نظامى با شکسـت ظاهـرى نیروهاى حـق در عرصـه‌ى عاشـورا به پایـان رسـید؛ امـا آن چیزى که موجب شـد ایـن شکسـت نظامـی ظاهـرى، تبدیـل به یـک پیـروزى قطعـی دائمـى شـود، عبـارت بـود از منش زینـب کبرى‌؛ نقشی کـه حضـرت زینب بـر عهـده گرفت؛ ایـن خیلـى چیز مهمـى اسـت. ایـن حادثه نشـان داد که زن در حاشـیه‌ى تاریـخ نیسـت؛ زن در متن حـوادث مهم تاریخـى قـرار دارد.زینـب (س)نشـان داد که میتـوان حجـب و عفـاف زنانـه را تبدیل کرد بـه عـزت مجاهدانـه، به یـک جهـاد بزرگ.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۱
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان