دغدغه های فرهنگی/8

بسم الله الرحمن الرحیم

توقع انقلاب از جبهه ی فرهنگی

آرایش نیروهای فرهنگی بایستی یک آرایش دینی،اسلامی و انقلابی باشد ،این برو بر گرد ندارد.امام خامنه ای می فرمایند :بگذارید به خاطر شعار شما بعضی ها از شما اجتناب کنند ،من این را می خواهم که عده ای حریم انقلابی را حفظ کنند .

هنر اسلامی یعنی چه؟ یعنی اینکه هنری با محتوا ،با هدف ها وغایات و آرمان های اسلامی به وجود آید، تا در مقابل هنری که انسان هاو جوانان را گمراه میکند ،بشر را سر گرم به امور غیر واقعی و دروغ می کند ،انسان را از آن آرمان ها وکمال مطلوب های خودش که باید به آن سمت حرکت کند،باز می دارد.

پایبندی به اصول آن چیزی است که در یک جهاد حقیقی شرط لازم است و اول تا آخر بایستی پایبند بود.

امام (ره)حکیم واقعی بود .حکیم کسی است که حرف آخر را که ما با مقدماتی باید به آن برسیم ،در همان اول با یک جمله ی خیلی کوتاه بیان می کند .و یک قاعده ی کلی به دست انسان میدهد .ایشان بار ها درجا های مختلف گفتند که ما برای تکلیفمان کار می کنیم ،ما برای وظیفه‌مان کار می کنیم ،ما حتی برای نتیجه هم کار نمی کنیم.

تکلیف ما این است که ما اصلی را که به آن اعتقاد پیدا کردیم ،پای آن را که با خون هم امضا کردیم ،رها نکنیم.

هدفی که بشریت به خاطر آن انسان است ،این است که اشرف خلایق به سمت یک هدف بسیار والا که حتی تصورش هم برای عقل وچیز های مادی ما کاملا ممکن نیست باید حرکت کند.این جاده هم منحصرا صراط مستقیم است.در سوره یس به این موضوع اشاره شده پیامبر هم رهرو صراط مستقیم می داند.

در سوره حمد هر روز بار ها تکرار می شود که اهمیت صراط مستقیم را به ما نشان می دهد.صراط مستقیم همین صراطی است که از بین حرمات الله عبور می کند.

راه اصلی واقعی ،انحنایی دارد و آدمی متوجه نیست که این راه اصلی نیست ،بلکه خیال می کند راه مستقیم همان راهی است که به کوره ده ختم می شود .

شناختن راه مستقیم، کار بسیار مشکلی است وبرای تشخیص آن ،انسان از خدای متعال باید کمک بخواهد.

کار ادبی وبه طور اعم،کار فرهنگی،باید در سایه و پرتو تعالیم اسلام وفکر واحساسات و ارزش های اسلامی انجام گیرد.یعنی آن محقق،نویسنده وهنر مند در فضای اسلامی بیندیشد .و چاره ی کار ،انس گرفتن با قرآن و همچنین تدبر در آن است.نهج البلاغه تالی قرآن است،وبعد انس با صحیفه سجادیه .

هنر ایرانی از اول تا آخر اسلامی است .و نباید به سمت ارزش های بیگانه برود .

توقع انقلاب از هنر و هنرمند مبتنی بر نگاه زیبا شناختی در زمینه هنر است.

توقع انقلاب از هنر این است که از زیبایی دوران دفاع مقدس و انقلاب و تاریخ پر رنج ومحنت ملت ایران بی تفاوت نگذرند.

هنر مند باید تاریخ را ببیند ودرک کند وآن  را با زبان هنرهم تبیین کند.

جریان کودتای 28مرداد نمونه ایی بود که ثابت کرد دشمنان در فعالیت های سیاسی شان از هنر استفاده می کنند.

هر پیامی ،هر دعوتی ،هر انقلابی ،هر تمدنی وهر فرهنگی مادامی که در قالب هنر ریخته نشود شانس ماندن ندارد.شانس نفوذ و گسترش ندارد .هنر یک ابزار فوق العاده است.برای اینکه سایش پیدا نکنیم ،مخاطب خودتان را خلق کنید .

اگر به این فکر باشیم که مخاطب جبهه ی مقابل را تصرف کنیم ،ممکن است همین فکر ما را وسوسه کند که به تقلید کار جبهه ی مقابل بپردازیم ،ما نباید تابع ذائقه ی خلق شده باشیم،خودمان باید ذائقه ی دیگری را خلق کنیم.

در نگرش به عرصه ی فرهنگی کشور ،ما باید به تربیت نیروی انسانی توجه کنیم.

برای یک کشور، نیروی انسانی همه چیز است،ما اگر نیروی انسانی نداشته باشیم ،هیچ چیزی نداریم.واقعیتی که برای یک انقلاب است،انسان سازی از همه چیز مهم تر است ،اگر انقلاب انسان سازی نکند ،هیچ کاری نکرده است.

-همه پیامبران توجه شان به این بوده که انسان صالح را در این زمین به وجود بیاورند و حفظ کنند و رشد بدهند تکثیر کنند.امام خمینی (ره)در بیانیه ای فرمودند:فتح الفتوح انقلاب اسلامی ،ساختن جوانانی ازاین قبیل است.این یک حرف نبوده که بر قلم امام جاری شده بلکه یک مبنای اسلامی والهی بسیار مستحکم است.

اگر کسی را می توان در زمینه ی مسائل اخلاقی هدایت و تربیت کرد وانسان چنین کاری را نکند ،نسبت به او ظلم وبی عدالتی کرده است.

هدایت یک انسان ،ارزش و قیمت هدایت همه ی بشریت را دارد .چون گوهر انسانی در این انسان ودر همه ی بشریت یک گوهر است.وقتی شما به گوهر انسانی کمک کردید و او را هدایت نمودید،چه در زمینه ی عقیده ،اخلاق ،به گوهر بشری کمک کرده اید ویاری رسانده اید .و این نشان دهنده ی این است که مسئله ی هدایت و کمک رساندن به نجات انسان ها ،وظیفه ی هر کسی است که بتواند آن  را انجام دهد.

نکته ی بعدی ،ابتکار و نو آوری است.همه ی قدرت های انسانی و فکری خودتان را به کار اندازید،برای اینکه حرف حق را با شیوه های نو،با زبان های جدید وبا استدلال های تازه وآرایش خوب بیان کنید.

خصوصیت دیگری که کار فرهنگی دارد این است که1- باید هوشمندانه باشد.

انبوه کار فرهنگی مهم نیست.بلکه انتضام کار فرهنگی ،چیده شدن ،گزیده شدن ،وهر کاری در جای خود قرار داشتن ،مهم است .باید روشن باشد که اصلا کار فرهنگی را برای چه هدفی انجام می دهیم.بعد هم توجه کنیم که کار واقعا ناظر به آن هدف ورو کننده به سوئی به آن جهت باشد.

2-رعایت ارتجاه (جهت گیری)صحیح است .یعنی وقتی هدف را انتخاب کردیم ،توجه کنیم کاری که می خواهیم ،انجام دهیم از آن هدف منحرف نشود آن را دقیقا رعایت کند.

3-کیفیت و عمق و تنوع و شیدایی وزیبایی وامثال آن است که همه ی انواع کیفیت را شامل می شود .

بهترین راه وبرترین حربه که می توان این راه را باز کند و هدایت الهی و هدایت انقلابی را در ذهن ها و جان هابنشاند ومثمر بکند ،یک تشکیلات است.اگر کسانی بخواهند برای انقلاب کار کنند ومتشکل وتشکیلاتی نباشند،نخواهند توانست از لحاظ کیفیت وکمیت ان کاری را بکنند که یک گروه متشکل انجام خواهد داد.هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود .

انقلاب اسلامی ایران هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد.

خصوصیت یک کار جمعی (تشکیلاتی)این است که فرد باید خودش را در جمع حل کند ،گم کند ؛این گم کردن در عین باز یافتن به نحو درست است ،چیزی از آدم کم نمی شود ،بلکه اضافه هم می شود.

اولین و واضح ترین معنای یک تشکیلات واحد این است که افرادی که در این تشکیلات کار می کنند ،اینها به دنبال یک جهت واحدی ،به دنبال گمشده ی واحدی می گردند،آن هم با همکاری ،همراهی  و همگامی با یکدیگر.

اخلاق تشکیلاتی یعنی، اخلاق اسلامی منظم.اخلاق اسلامی دو کار را به ما تعلیم می دهد :یکی اینکه با خلق ها خصلت ها وخوی های بد در خودمان دائما مبارزه کنیم وآن هارا خنثی کنیم ؛دوما اینکه اخلاق نیک وفضائل را در خودمان به وجود بیاوریم ورشد بدهیم .این دو کار باید به موازات هم انجام گیرند.

در رابطه با اخلاق تشکیلاتی باید انسان منیت های خودش را ،ان خود محوری ها را در قبال جمع کنار بگذارد .

در زمینه ی کار سازمانی و تشکیلاتی از کاغذ بازی وا داره بازی پرهیز کنید.این توصیه را جدی بگیرید مورد توجه قرار دهید .

تشکیلات را حجیم نکنید (پر حجم).وقتی حجم کار گسترده وزیاد شد ،باعث می شود به همه ی کار ها نرسیم ولی آن کمی که استمرار داشته باشد،بهتر از آن زیادی است که گاه هست و گاه نیست.

آفت دل خوش کردن ؛یعنی ما الان مشغول کاریم ،دیگر بیشتر از این چه کار کنیم .آفت دیگر عجله است ؛که واقعا کار با عجله ،کار عمیقی نخواهد بود .در حالی که ممکن است یک نقش خوب وزیبایی داشته باشد ،اما عمقی ندارد.

در شرایط کنونی انقلاب که ما به عمق اندیشه ی اسلامی، اندیشه ی سیاسی و خط امام در بین مردم احتیاج داریم این است که رسالت خودمان را پیدا کنیم!

یک روز رسالت این بود که با انگیزه های داغ وحادشان مردم را بکشانند به وسط میدان تظاهرات و انقلاب کنند،یک روز رسالت این بود که مردم را از خطر های دم به دم و جدی ای که برای انقلاب پیش می آمد ،بر حذر دارد،و امروزه آن چیزی که مردم نیاز دارند این است که ایمان را در مردم تعمیق کنیم،عمق بدهیم .یکی دیگر این‌که کار را باید محکم ومتقن انجام دهیم .اگر محکم انجام بدهیم هیچ خللی در کار وارد نمی شود ،در نتیجه کیفیت کار که بالا رفت ،ارزش کارهم بالا می رود ؛هم ارزش دنیایی وهم ارزش خدایی والهی!

اتقان یعنی چه؟یعنی نگذارید در هیچ گوشه ی کار ی اشکال به وجود آید .و نکته ی آخر اینکه در کار فرهنگی تنگنا و مشکل زیاد است، ولی باید تلاشمان را زیاد کنیم ،باید ضربه را قوی تر وارد کنیم وقوت را بیشتر کنیم تا خداوند هم کمک کند .وباید برای هنر ارزش قائل شد وآن را برای خدا خرج کرد.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان