امام مهدی(عج) موجود موعود/۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم

ثروتمندان: ثروت ثروتمندان امانت الهی است وهمچنین راهی برای رسیدن برخی ازنعمت های خداوندی به دیگران.گروهی ازثروتمندان تنهادرجمع مال می اندیشندوبه گونه ای عمل می کنندکه انگارمال وثروت خداوندگارآنهاست اماگروهی دیگرکه ثروتمندان منتظرنامیده می شونداین گونه نیستند.امام زمان برای نجات این هااینگونه دعا میکنند:"وعلی الاغنیاباالتواضع والسعه". 


۱.تواضع: خودبرتربینی باعث غفلت ازخدامی شود.تواضع یعنی خودرادرمرتبه فرودست تری ازبقیه دیدن وتوانایی هاوثروت خودراازآن خدادانستن.

۲.وسعت بخشی: ثروتمندان بایدبه شکرانه نعمت خداوندی به نیازمندان وافرادی که درتنگناقرارگرفته اندکمک کنندجدای ازحقوق شرعی مانندخمس وزکات.

فقرا: همانگونه که ثروتمندان برای حرکت درمسیرهدایت وظایفی داشتندفقرانیزبرای استغنای نفس خودوظایفی دارند.

" وعلی الفقراباالصبروالقناعه". 

۱.صبر: حفظ نفس دربرابرجزع، بی تابی وآشفتگی است.نه اینکه دست روی دست گذاشتن وکاری نکردن.فقرابایدباکسب این فضیلت باآرامش نفس به امدادالهی امیدوارباشند.

۲.قناعت: طمع وزیاده خواهی هرگاه باتنگدستی همراه شودباعث ازبین رفتن ایمان می شود.وقناعت که یعنی زندگی به حدتوان وامکانات است باعث درامان ماندن انسان می شودوزمینه رشدوارتقارافراهم می کند.

حاکمان: که تدبیرامورسیاسی، اقتصادی واجتماعی جامعه رادردست دارندنیزمی تواننددرزمینه سازی ظهورنقش داشته باشند.

" وعلی الامرابالعدل والشفقه ".

الف) عدل: عدالت یعنی حرکت میان افراط وتفریط به گونه ای که هیچ زیاده یانقصی برکارواردنشود.

ب) شفقت: دلسوزی ومدارای افراطی آفت جامعه است.حاکمان بایدتلاش کننددرعین دلسوزی وآسان گیری قدرت وقاطعیت خودرانیزحفظ کنند.

نیروهای نظامی: نیروهای نظامی که مدافعان کیان نظام اسلامی هستند.

" وعلی الغزاه بالنصروالغلبه ".

الف) نصر: هریاری وکمکی ازخداوبه اذن اوست.درقرآن خداوندمی گویدیاری من به کسی نزدیک است که درحراست وترویج دین الهی تلاش کند.

ب)غلبه: ازآنجاکه برتری قدرتمندانه دربرابرکسانی که ضداندیشه توحیدی عمل می کنند خواست امام زمان این است بنابراین وظیفه منتظران نیزهست که بایدبرای رسیدن به این مهم توانایی تکنیکی وتاکتیکی وآخرین دستاورددفاعی رابه دست آورندوهمچنین درجهت تقویت ایمان، صبرواستقامت بکوشند.

توده مردم: وظایف این گروه اینطوربیان شده   " وعلی الرعیه بالانصاف وحسن السیره ".

الف)انصاف:مردم درزندگی روزمره شان بایکدیگر، باحاکمان و....درارتباط هستند.ارتباط ها حقوق هارامی سازدوانصاف یعنی ادای حق.

حالااگرمثلادرارتباط بین مردم وحاکمان، مردم فراترازحق که دولت داردنسبت به آن عمل کنندباعث می شودکه دولت مستبدشودواگرحق دولت راادانکندباعث تضعیف دولت شده وزمینه نفوذبیگانگان رافراهم می آورند.

ب)حسن سلوک: یعنی رفتارنیکوداشتن بدون حب وبغض چه بایکدیگروچه دررابطه بادولت.که این خودباعث اصلاح رفتارحاکمان وتقویت وحدت میان مردم وحاکمان وبه تبع آن ناامیدی دشمنان می شود.

۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان