جایگاه و معنی واسطه فیض/9

بسم الله الرحمن الرحیم


قدم اوّل در راه دینداری، این است که انسان متوجه شود عالَم؛ خدای حکیمی دارد، و حکمت او اقتضاء می کند مخلوقاتش بی هدف نباشند و این خداوند حکیم به واسطه ی انبیا ما را به هدفمان می رساند و راهنمایی می کند

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/25

بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث مهدی شناسی می توان به مفهوم و جایگاه امامت اشاره کرد.

 معرفت به ذات مقدس الهی زمانی حاصل میشود که خدارا در ایات اوببینیم و این آیات برای آن آمده اند که حاکی و نشان دهنده ی خداوند باشند.

۰ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/8

بسم الله الرحمن الرحیم

تنها کسانی زنده و به واقع موفقند، که دائم خودشان را در حضور امام و در آرزوی ظهور امام قرار بدهند. این مقام از تمام مقاماتی که یک انسان می تواند به آن برسد بالاتر است، اما رسیدن به آن کار می برد. 

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/24

بسم الله الرحمن الرحیم

در میان آنچه که یک دین بر پایه آن بنیان گذارده شده، بخشی از آن اصول اعتقادی، حکم پایه اساس و ریشه آن دین را دارد. بخشی دیگر نیز از لوازم و ملزومات و توابع آن اعتقادات ریشه‌ای نشات گرفته است.

۰ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/7

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعاتی که در مورد امام زمان (عج)وجود دارد:

۱.اقرار به وجود امام زمان(عج)عقیده ی ما بشود و نحوه ی وجود ایشان برای ما روشن بشود

۲.اعتقاد به ظهور آن حضرت و برکاتی که پیرو آن ظهور حاصل میشود

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/23

بسم الله الرحمن الرحیم

زن منتظر به جای حرکت در تمام کوچه پس کوچه های کلانشهر شیعه ،از بالا به آن نگاه کرده و خیابانهای اصلی، محدوده جغرافیایی ،مسیرهای حرکت از یک سمت به سمت دیگر را شناسایی میکند، تابه بهترین و کاملترین بینش و نگاه دست یابد و حرکت سریع تر و آسان تری داشته باشد.

۱ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/6

بسم الله الرحمن الرحیم

کسی که به ظهور حق در آرمانی ترین شکل آن در متن تاریخ، معتقد نباشد، نه تنها معنی حقیقی دین داری را، بلکه معنی زندگی را نیز گم کرده است و لذا نمی تواند به آیندة درخشان بشر فکر کند و هرگز زندگی امروزین خود را به آن آرمان بزرگ متصل نمی بیند. وچون به وعده بزرگ الهی نظر نینداخته و حرارت زندگی را در راستای توجه به آن آرمان نمی جوید، دلش تحت تأثیر ظلمات فرهنگ غرب است و غرب را ربّ عالَم می داند.

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/22

بسم الله الرحمن الرحیم

زن منتظر برای دستیابی به نگاه سیستمی و جامع به اسلام نیازمند سه کار است:۱-آشنایی با تمام اجزا و بخشهای دین۲-آشنایی با ارزش و اهمیت هر یک از این اجزا و آثار و نقشی که می تواند در زندگی سعادتمندانه ایفا نمایند۳-انجام تکالیف و وظایف مشخص شده در دین.

۰ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/5

بسم الله الرحمن الرحیم

 در بحث اخیر یعنی بحث «انتظار فرج و آثار آن» محور اصلی، بررسی شرایطی است که منجر به جلب نظر مبارک امام عصر(عج) به قلب ما انسان ها می شود. 

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/21

بسم الله الرحمن الرحیم

از جمله اصول حاکم بر شخصیت زن مسلمان می توان به اعتقاد به متفاوت بودن راه‌های کمال زن و مرد اشاره کرد.

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان