نگاه انقلاب اسلامی به زن/4

بسم الله الرحمن الرحیم


ما-کسانی که امروز به نام اسلام سخن می گوییم و رسالت اسلام را رسالت برتر می دانیم-به وجود خانمهایی مثل شما افتخار می کنیم و این از آنجاست که هر تبلیغ و ادعایی هرگاه به مرحله ی عمل و تحقق نزدیک شد،ارزش واقعی خود را خواهد یافت.

   ما معتقدیم زنان در هر جامعه ی سالم بشری قادرند و می باید فرصت پیدا کنند که در حد سهم خود،تلاش و مسابقه ی خویش را در پیشرفت های علمی و اجتماعی و سازندگی و اداره ی این جهان به عهده بگیرند.از این جهت،میان زن و مرد هیچ تفاوتی نیست.

هدف از آفرینش هر فرد انسان عبارت از همان هدف آفرینش بشریت است؛یعنی رسیدن به کمال بشری و بهره بردن از بیشترین فضایلی که انسان می تواند به آن فضایل آراسته شود.فرقی هم بین زن و مرد نیست.نشانه اش در درجه اول فاطمه زهرا(س)و در درجه بعد دیگر زنان بزرگ تاریخ است.

   از آنجایی که فرقی بین زن و مرد نیست خداوند متعال در قرآن کریم آن وقتی که راجع به نمونه ی انسانهای خوب و بد مثال می زند مثال را در هر دو مورد از زن انتخاب می کند.در مورد نمونه انسان خوب زن فرعون را مثال می زند"و ضرب الله مثلا للذین آمنو امرات فرعون" در مقابل هم در مورد انسان بد و نگونسار همسر لوط و نوح را مثال می زند.

اینجا جای سول است که مرد هم بود،حالا یکی از مرد و یکی از زن مثال می زد.نه،در همه قرآن وقتی که می گوید "ضرب الله للذین آمنو" یا "ضرب الله للذین کفروا"در هر دو مورد از زن مثال می زند.آیا این به معنای آن نیست که ما باید از دیدگاه اسلام،به برداشت غلط و متاسفانه مستمر در تاریخ بشریت نسبت به جایگاه زن پاسخی بدهیم؟اسلام می خواهد بایستد و این برداشت و روش و فهم غلط از مساله ی زن را-که در طول تاریخ هم وجود داشته است-تصحیح کند.

   شما از تعلیمات انبیا که بگذرید،در همه ی برداشت ها و تحلیل ها و تفکرات بشری،جایگاه زن و مرد،جایگاه غلطی است و نسبت زن و مرد،نسبت غلطی می باشد.حتی در تمدن های خیلی بلند پایه ی دنیای باستان-مثل تمدن روم یا ایران-برداشت از زن یک برداشت غلط است.

   امروز هم وضع دنیا همین گونه است،علی رغم این ادعاهایی که در حمایت از زن و موضع انسانی او می شود،متاسفانه همین برداشت غلط وجود دارد و اروپایی ها چون دیرتر از کشور های اسلامی و کشور های غیر اروپایی وارد میدان شدند نسبت به مسئله ی زن دیر تر تنبه پیدا کردند.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۲ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان