نگاه انقلاب اسلامی به زن/8

بسم الله رحمن الرحیم

 عظمتی که حضرت زینب(س)در چشم ملت های اسلامی دارد چیست؟ ارزش و عظمت زینب کبری(س)به خاطر موضع و حرکت عظیم انسانی و اسلامی او بر اساس تکلیف الهی است.کار او ،تصمیم او،نوع حرکت او به او اینطور عظمت بخشید.هر کس چنین کاری بکند ولو دختر امیرالمومنین هم نباشد،عظمت پیدا می کند.بخش عمده عظمت او از اینجاست که اولا موقعیت را شناخت و ثانیا طبق هر موقعیت یک انتخاب کرد.این انتخاب ها زینب را ساخت.
   مادر او فاطمه زهرا(س)زن دیگری بود که مقامش از زینب کبری(س)هم بالاتر بود.اینها زنان الگو و نمونه در اسلام اند.زن امروز دنیا الگو می خواهد.اگر الگوی او زینب و فاطمه زهرا(س)باشند کارش عبارت است از فهم درست،هشیاری و درک موقعیت ها و انتخاب بهترین کارها.
   اگر زن به فکر تجملات و خوش گذرانی ها و هوس های زودگذر و تسلیم شدن به احساسات بی بنیاد و بی ریشه باشد،نمی تواند آن راه را برود.زن اسلامی،زنی است که راه را درست می رود؛هدف را درست تشخیص می دهد و در این راه حاضر به فداکاری است.چنین زنی عظمت می آفریند.
   اما آنچه که الگوی غربی و اروپایی است نقطه ی مقابل این است.این دو باهم جمع شدنی نیستند.الگوی غربی امروز اروپایی،برخاسته و زاییده از الگوی باستانی رومی و یونانی آنهاست.آن روز هم این طور بود که زن وسیله ای برای تکلیف و التذاذ مرد بود و همه چیز تحت الشعاع این بود.امروز هم این را می خواهند.حرف اصلی غربی ها این است.
   آنها با چادر و حجاب صحیح و متقن شما از همه چیز بیشتر دشمن اند،آنها می گویند هر چه را که فهمیده ایم دنیا باید از ما تقلید کند.مایلند که جاهلیت خودشان را بر معرفت عالم غلبه بدهند.
   آنها می خواهند زن به سبک اروپایی را در جامعه رواج بدهند؛که عبارت است از سبک مد و مصرف و آرایش و در انظار عموم و ملعبه قرار دادن مسائل جنسی بین دو جنس.
می خواهند این چیز ها را بوسیله ی زنان رواج بدهند.همه جای دنیا راهم توانسته اند تحت الشعاع قرار بدهند مگر محیط های اسلامی واقعی را.
   امروز شما زنان،سنگربان ارزش های اسلامی در مقابل وضع جاهلی دنیای غرب هستید.در علم،در فرهنگ،در سیاست و درهمه چیز زن باید پرورش اسلامی پیدا کند.در میدان های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همه جا برود و پیشتاز باشد.اما در مسائل شهوانی ملعبه دست این و آن نشود.این حرف ماست.
گرایش به سمت مد گرایی و تجمل گرایی یکی از بزرگترین عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان ماست.غرب برای اینکه از زن،آنچنان موجودی به وجود آورند که مورد نظرشان است محتاج این هستند که دایما مد درست کنند و چشمها و دلها و ذهنها را به همین چیزهای ظاهری و کوته نظرانه مشغول کنند.کسی که به این چیزها مشغول شد مجال پیدا نمی کند به ارزش های واقعی برسد.این زن کی فرصت پیدا می کند به طهارت اخلاقی فکر کند؟ آنها این را می خواهند.آنها مایل نیستند زنان جوامع دارای فکر روشن و آرمانخواه باشند.زنان باید خیلی مراقب باشند تا این کمند ناپیدای بسیار خطرناک فرهنگ و تفکر غربی را بشناسند و از آن پرهیز کنند.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/7

بسم الله الرحمن الرحیم


شخصیت اجتماعی زن به عنوان عضوی از این مجموعه عظیم-اجتماع-خیلی حائز اهمیت است.در دو،سه دهه ی قبل از انقلاب،به خاطر ورود فرهنگ های اروپایی،بنیان خانواده متزلزل شده بود؛ یعنی حقیقتا خانواده،آن اصالت و ارزش و عظمتی را که در اسلام و فرهنگ سنتی ما دارد،دیگر نداشت.

وقتی خانواده هست،همسر و مادر عضو اصلی است.زن در این مجموعه جای بسیار اساسی و رفیعی دارد.به همین خاطر وقتی اصل خانواده-یعنی زن-زیر سوال و تزلزل است در آن هیچ چیزی در جای خودش قرار ندارد.اسلام چه تاملات صحیح و چه راهنمایی های ارزشمندی در مورد این مسایل دارد.این چیزی است که انقلاب به زنان جامعه ما اعطا کرد و آنها را در صحنه ی جهاد،سیاست و تاثیر در سازندگی اساسی کشور-که همان سازندگی انقلابی است-وارد نمود.
   با وجود اینکه اسلام حیات دوباره ای به زن بخشید،زن در جامعه ی ایرانی ما،نه از لحاظ حقوق اجتماعی،نه از لحاظ تمکن و قدرت تصرف فردی،نه از لحاظ قوانینی که به اینها ارتباط دارد هنوز در آن سطح که اسلام خواسته،قرار ندارد.
زن باید شان حقیقی خودش را پیدا کند و نبایستی به خاطر زن بودن هیچ ستم و ظلمی به او بشود.چه ستم های که در حق زن رواداشته شده و اسمش ستم است و چه ستم هایی که اسمش ستم نیست اما در حقیقت ستم است؛مثل همین سوق دادن به تجمل و مصرف گرایی و آرایش های بیهوده و مخارج سنگین و تبدیل شدن به یک وسیله مصرف.این ستم بزرگی بر زن است؛زیرا او را به کلی از آرمان ها و اهداف تکاملی خودش غافل و منصرف می کند و به چیز های کوچک و حقیر سرگرم می کند.
   اسلام نسبت به زن و مرد و همه خلایق،یک دید واقع بینانه و متکی بر فطرت و طبیعت و نیازهای حقیقی دارد.یعنی از هیچ کس بیش از تمکنش توقعی ندارد.اصلا شناخت واقعیات هر کس،متناسب با همان توقعی است که از او وجود دارد.آرمانگرایی در اسلام و گرایش به سمت قله ها،اوج ها و آرمانها یک چیز قطعی و و حتمی است.زن مثل همه خلایق باید در این سمت حرکت کند.

هر نقصی که در وضع زن در جامعه ما وجود داشته باشد،علاجی دارد .چون اسلام نسبت به زن دید شامل و کامل و جامعی دارد.یکی از نقص ها در وضع زنان باور های غلطی است که فرهنگ غربی و اروپایی در این ده ها سال اخیر در ذهن زن ایرانی وارد کرده است که باید از بین ببرید.البته باور های غلطی هم در گذشته بوده است؛یعنی گرایش به برخی شکل های غلط مصرف و تجمل،از گذشته هم وجود داشته است.
با ورود فرهنگ اروپایی،این مدگرایی و نوگرایی در مصرف به شکل عجیبی تشدید شد.این محاسبه شده و پیش بینی شده بود.سردمداران سیاست های غربی به قصد و نیتی این کار را کردند.این باورهای غلط را بزدایید و این نمی شود مگر با ارائه ی بحث ها و کارهای اسلامی.اگر این کار بشود ریشه این مشکلاتی که گاهی اوقات مطرح می شود-بدحجابی و رواج فساد و فحشا و این چیزها-به خودی خود کنده خواهد شد.اینها غالبا معلولند ، علل همان باورها و فرهنگ هایی هستند که باید روی آنها کار بشود.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/6

بسم الله رحمن الرحیم

   امروز از آن روز هایی است که کسب علم فریضه ی شرعی است؛علاوه بر اینکه فریضه ی اجتماعی هم است.
   کسب علم فقط یک امتیاز نیست که کسی بخواهد به جایی برسد و شغل پر درآمدی داشته باشد،مساله این است که کسانی که می توانند درس بخوانند واجب است که درس بخوانند و تخصص ها را پیدا کنند.کسب علم و تخصص در رشته ی پزشکی-مثل بقیه رشته ها-برای مردها واجب است؛اما برای زنها واجب تر می باشد،چون زمینه ی کار در میان خانم ها کمتر است.
   شما خانم ها برای دنیا پیامی دارید.این پیام را دقیق و مسجل کنید و به دنیا بدهید.پیام هم فقط پیام زبانی و شفاهی نیست؛بلکه بیشتر پیام عملی است.زنهای ایرانی و بخصوص کسانی که در رشته های گوناگون دانش و در چارچوب اسلام و احکام اسلامی و مهمتر از همه مساله ی حجاب توانسته اند حرکت کنند،بایستی به زنان و دختران و دانشجویان زن دنیا عملا تفهیم کنند که علم به معنای بی بند و باری نیست و لازمه ی تحصیل علم،بی قیدی نسبت به موازین اخلاقی در مورد معاشرت زن و مرد نیست.بلکه می توان با رعایت کامل این موازین،علم را تحصیل کرد و به جاهای بالایی رسید.
   من هم این را قبول دارم که گفتید امروز دنیا تشنه است تا ببیند پیام ادیان چیست؟در میان ادیان،آن دینی که ادعا می کند می تواند جامعه را بصورت همه جانبه بسازد اسلام است.اسلام ادعا می کند که ارکان بنای یک نظام اجتماعی را در اختیار دارد.ما بایستی در همه ی بخشها،از جمله در مساله ی کسب دانش و همچنین در پیوند با این مساله،مساله زن و دانش،نشان بدهیم که این امکان در اختیار اسلام است.شما هرچه بتوانید،بخصوص دانشجویان دختر را تشویق و تربیت کنید و در رشته ی علوم پیش ببرید.این کار،انقلاب و کشور را به اهداف خودش نزدیکتر خواهد کرد.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰

نگاه انقلاب اسلامی به زن/5

بسم الله رحمن الرحیم

  می دانید که تا دهه های دوم این قرن،هیچ زنی در اروپا،حق رای نداشت.آن جاهایی هم که دموکراسی بود زن حق تصرف در مال خود را نداشت.از دهه ی دوم آرام آرام در کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که به زن حق اعمال نظر و تصرف در سرمایه ی خود و حقوق اجتماعی برابر با مرد بدهند.اروپا خیلی دیر از خواب بیدار شد و انگار می خواهد با جنجال های دروغین از لحاظ زمان جبران این عقب افتادگی را بکند.تصور من این است که آنها جانب مفاهیم انسانی در مورد زن را تحت الشعاع مسایل تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی قرار می دهند.
   وقتی به صحنه ی تفکرات عالم نگاه میکنم و بینش اسلام را مشاهده می نمایم،بروشنی در می یابم که جامعه ی بشری هنگامی خواهد توانست نسبت به مساله ی زن و رابطه ی زن و مرد،سلامت و کمال مطلوب خود را پیدا بکند که دیدگاه های اسلام را بدون کم و زیاد و افراط و تفریط درک کند و کوشش نماید آنها را ارائه کند.این ادعای ما نسبت به مساله ی زن در عالم است.اسلام میخواهد که رشد فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی و بالاتر از همه فضیلتی و معنوی زنان به حد اعلی برسد و وجودشان برای جامعه و خانواده بشری به عنوان یک عضو حد اعلای فایده و ثمره را داشته باشد.
   همه ی تعالیم اسلام از جمله مساله ی حجاب،بر این اساس است.مساله ی حجاب به معنای منزوی کردن زن نیست،مساله ی حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قید و شرط زن و مرد در جامعه است.این اختلاط به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد و بخصوص به ضرر زن است.
   دوران طاغوت خانمهایی که در دانشگاه حجاب داشتند مورد تمسخر و استهزا بودند.حتی کسانی هم که این افراد را مسخره نمی کردند و اهل فکر و منطق بودند باور نمی کردند که ممکن باشد خانمی مقید به مسائل اسلامی-از جمله حجاب-باشد و بتواند مدارج علمی را طی کند.باور نمی کردند که چنین کسی بتواند در مسائل اجتماعی و سیاسی کسی بشود.
   انقلاب ما تمام این تصورات باطل را تخطئه کرد و دیدیم که خانمها،سربازان خط مقدم انقلاب بودند و این به معنای واقعی کلمه است.اگر زنها با انقلاب سازگار نبودند و این انقلاب را نمی پذیرفتند و به آن باور نداشتند مطمئنا این انقلاب واقع نمی شد.اولا اگر آنها نبودند نیمی از گروه انقلابیون مستقیما در میدان نبودند.ثانیا به طور غیر مستقیم روی فرزندان و شوهران و برادران و محیط خانه-که زن در محیط خانه دارای تاثیر فرهنگی زیادی است-اثر می گذاشتند.در میدان های سیاسی نیز،ما خانمهایی را دیده ایم و می بینیم که دارای قدرت تحلیل و سخنوری هستند و برای پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی آماده اند.


برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان