کار باید تشکیلاتی باشد/18

بسم الله الرحمن الرحیم

پرهیز از دنیا طلبی
مسأله ی دنیا طلبی که من این همه رویش تأکید میکنم - و متأسفانه هر وقت انسان راجع به آن حرف میزند، بعضیها را میگزد و ناراحت میشوند - به خاطر همین است. دنیاطلبی یک لغزشگاه است که هیچ مرزی هم نمیشناسد الا تقوا، یا یک نظارت قرص و محکم که کسانی ناچار باشند چیزهایی را رعایت کنند.

۰ نظر ۱

زن منتظر و منتظرپرور/2

بسم الله الرحمن الرحیم

انتقال فرهنگ چنانچه از مجرای صحیح آن صورت نگیرد،یا انتقالی ناقص بوده یا دوامی نخواهد داشت. بدون شک، ویژگیهای شخصیتی زنان همچون ارتباط گیری مناسب، وجود احساسات سرشار، انتقال عواطف، صبر و حوصله ی فراوان و... بی ارتباط با سپردن مسئولیت فرزند آوری و تربیت نسل از سوی خداوند متعال به زنان نیست.

۰ نظر ۱

دغدغه های فرهنگی/9

بسم الله الرحمن الرحیم

 استنتاج

جبهه ی خودی را باید از ریزش و سایش نجات داد در تمامی افراد و مجموعه ها ضعف مشاهده میشود چیزی که اهمیت دارد این است که با وجود این ضعف ها حرکتتان را ادامه دهید و نگذارید که باعث توقفتان نشود.

۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/31

بسم الله الرحمن الرحیم

ماهیت انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی آنچنان با تمام ابعاد عالَم و آدم در ارتباط است که به واقع از هیچ نکته ای از نکات آن نباید غفلت کرد وگرنه به همان اندازه از سیر به سوی کمال محروم خواهیم شد. با شناخت ماهیت انقلاب اسلامی دیگر مناقشه روی مفاهیمی از قبیل دین اقلّی و دین اکثری و یا ولایت مطلقه و یا غیرمطلقه ی فقیه، و امثال آن ها نخواهیم داشت، همه ی این مناقشه ها در شرایطی پیش می آ‎ید که نسبت به شناخت جایگاه عالَم انقلاب اسلامی غفلت شود.

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/8

بسم الله الرحمن الرحیم

توقع انقلاب از جبهه ی فرهنگی

آرایش نیروهای فرهنگی بایستی یک آرایش دینی،اسلامی و انقلابی باشد ،این برو بر گرد ندارد.امام خامنه ای می فرمایند :بگذارید به خاطر شعار شما بعضی ها از شما اجتناب کنند ،من این را می خواهم که عده ای حریم انقلابی را حفظ کنند .

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپروری/1

بسم الله الرحمن الرحیم

اظهار ارادت به محضر قطب عالم امکان، مهدی فاطمه(عج)، از یک سو نیازمند شناخت آن وجود مقدس و جایگاه ایشان در عالم هستی است و از سوی دیگر مستلزم شناخت خویشتن خویش و مسئولیت ها و وظایفی است که در قبال آن یگانهٔ هستی برعهده داریم. شناخت و آگاهی صرف نیز کافی نیست و اقدام عملی در پاسخ به انتظارات خالق هستی در طرح ریزی رابطه محب و محبوب لازم است. اقدام عملی نیز به تنهایی رسانندهٔ به مقصد نیست و انگیزش و نیتوالا نیاز است.

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/7

بسم الله الرحمن الرحیم

تهدیدات بیرونی

ابتدا درمورد جبهه مقابل صحبت شده که برخلاف واقع وفکری که میشد ازهر نظرهیچ وپوچه ودلیل حرکت منظمی که از سوی این جبهه صورت میگیرد این است که فکر و اندیشه ای خارج از محیط سیاست و امنیت اینها را هدایت می کند.یعنی آنهایی را که در صحنه هستند ومی بینیم به این شکل هستند.

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/6

بسم الله الرحمن الرحیم

تهدیدات درونی

عوامل و تهدیدات بیرونی: دشمنان خارجی و کسانی که درداخل هستند و از آن ها الهام می گیرند. 

عوامل و تهدیدات درونی : عواملی که در میان خود ما انقلابی هاست.

انسان سایش پذیر است و اگر خودسازی نکنیم انسان از بین میرود و چیزی از معنویت برایش نمی ماند.

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان