جایگاه و معنی واسطه فیض/5

بسم الله الرحمن الرحیم

 در بحث اخیر یعنی بحث «انتظار فرج و آثار آن» محور اصلی، بررسی شرایطی است که منجر به جلب نظر مبارک امام عصر(عج) به قلب ما انسان ها می شود. 

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/21

بسم الله الرحمن الرحیم

از جمله اصول حاکم بر شخصیت زن مسلمان می توان به اعتقاد به متفاوت بودن راه‌های کمال زن و مرد اشاره کرد.

۰ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/4

بسم الله الرحمن الرحیم

درابتداجمله آیت الله بهاءالدینی(ره) را در نظربگیرید که فرمودند:«اگر امام زمان(عج) به جان کسی نظرکنند،مبادی میل آن فرد تغییرمیکند» تا معنی«تأیید نظر» روشن شود.

۰ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/3

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از شب های قدر ،شب پانزدهم شعبان است و یکی از اعمال شب های قدر مذاکره علمی است .شب قدر مثل نور است که شدت و ضعف دارد.که به یک نور کلی وصل میشود.انسان باید  از شب نیمه شعبان آمادگی خود را شروع کند تا شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان بتواند همه نورانیت شب قدر را نصیب جان خود کند وبه کمالاتی دست یابد .

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظر پرور/20

بسم الله الرحمن الرحیم

زن منتظر آمده است که پله های نردبان را به‌سوی صعود الی الله طی کند و به سمت انسان کامل که نزدیک ترین انسان به پروردگار و وجودش سراسر کمال و فضیلت است،حرکت نماید.او امیال و غرایزش را در خدمت رشد و تعالی خویش قرار میدهد...

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان