جایگاه و معنی واسطه فیض/11

بسم الله الرحمن الرحیم

لازمه انتظارِ هر چیزی، معرفت نسبت به آن چیز است و وقتی منتظَر، یعنی آن چیزی که مورد انتظار است، بسیار عظیم می باشد، معرفت نسبت به آن نیز باید بسیار دقیق باشد.

۱ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/27

بسم الله الرحمن الرحیم

از دیگر مباحث مهدی شناسی، می‌توان به فلسفه غیبت و انتظارات اشاره کرد.

 این غیبت که اختصاص به ایشان نداشته و در میان تعدادی از پیامبران گذشته هم همچون خضر نبی(ع) و حضرت عیسی(ع) نیز رخ داده است، به معنی حاضر نبودن نیست ،بلکه به معنای پوشیده بودن از نگاه و توجه دیگران است ؛لذا در برخی موارد، غیبت آن حضرت به صورت پنهان ماندن از دیدگان مردم است و در برخی موارد دیگر به حضور در میان مردم و ناشناخته ماندن....

۰ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/10

بسم الله الرحمن الرحیم

سومین نکته ای که پیشینه اعتقادی ما، ما را بدان راهنمایی می کند این است که: وقتی می دانیم ظالمان جهان را نمی توانیم با اخلاق فردی و نصیحت، کنترل کنیم و نظام جهان با چنین وضعی – که حاکمان ظالم فرمان می رانند- اَحسن نیست و از طرفی ظرفیت نظام اَحسن آنچنان است که امکان حاکمیت آرمانی ترین شرایط سیاسی را دارد و باید در زمین حاکمیتی آرمانی و ایده آل باشد، از خالق جهان انتظار حاکمیت امام معصوم را داریم و لذا در این راستا هر خداشناسِ واقعی وارد فرهنگ انتظار می شود.

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظر پرور/26

بسم الله الرحمن الرحیم

از دیگر مباحث مهدی شناسی می توان به "شخصیت شناسی حضرت مهدی(عج)"اشاره کرد.

۰ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/9

بسم الله الرحمن الرحیم


قدم اوّل در راه دینداری، این است که انسان متوجه شود عالَم؛ خدای حکیمی دارد، و حکمت او اقتضاء می کند مخلوقاتش بی هدف نباشند و این خداوند حکیم به واسطه ی انبیا ما را به هدفمان می رساند و راهنمایی می کند

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/25

بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث مهدی شناسی می توان به مفهوم و جایگاه امامت اشاره کرد.

 معرفت به ذات مقدس الهی زمانی حاصل میشود که خدارا در ایات اوببینیم و این آیات برای آن آمده اند که حاکی و نشان دهنده ی خداوند باشند.

۰ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/8

بسم الله الرحمن الرحیم

تنها کسانی زنده و به واقع موفقند، که دائم خودشان را در حضور امام و در آرزوی ظهور امام قرار بدهند. این مقام از تمام مقاماتی که یک انسان می تواند به آن برسد بالاتر است، اما رسیدن به آن کار می برد. 

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/24

بسم الله الرحمن الرحیم

در میان آنچه که یک دین بر پایه آن بنیان گذارده شده، بخشی از آن اصول اعتقادی، حکم پایه اساس و ریشه آن دین را دارد. بخشی دیگر نیز از لوازم و ملزومات و توابع آن اعتقادات ریشه‌ای نشات گرفته است.

۰ نظر ۰

جایگاه و معنی واسطه فیض/7

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعاتی که در مورد امام زمان (عج)وجود دارد:

۱.اقرار به وجود امام زمان(عج)عقیده ی ما بشود و نحوه ی وجود ایشان برای ما روشن بشود

۲.اعتقاد به ظهور آن حضرت و برکاتی که پیرو آن ظهور حاصل میشود

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان