کانون مهدویت تسنیم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کانون مهدویت تسنیم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کانون مهدویت تسنیم

سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:

نویسندگان

۵۲ مطلب توسط «مدیر سایت» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم


در عالم روحانی چیزی به اسم خدا وجود دارد؟

خدا علت است یا معلول؟

خدا حرکت دارد یا ثابت است؟

خدا امکان دارد یا ندارد؟

خدا وجود است یا موجود؟

خدا ممکن است یا امکان؟

وجود هستی ضرورت دارد یا ندارد؟

هستی بوده است یا کسی آن را بوجود آورده؟

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

توجه به جامعیت و سیستمی بودن دین
ما معتقدیم که دین اسلام، یک نظام و سیستم یکپارچه است که میان تمام اجزای آن، هماهنگی کامل وجود دارد. در بخش دین شناسی توضیح خواهیم داد که چگونه جامعیت و همه جانبه نگر بودن اسلام، موجب امتیاز و برتری آن نسبت به سایر ادیان و مذاهب گردیده است. این آئین برتر، به همان میزان که به حقوق و تکالیف بها داده است، برای اخلاق و اعمال قلبی ارزش قائل شده است. همانقدر که فرد، دارای اهمیت و ارزش است، خانواده و اجتماع نیز ارزشمند است و ... . لذا مسلمان واقعی شدن صرفا به گفتار یا اعتقاد در قلب نیست؛ بلکه وظایف یک مسلمان، دارای ابعاد و جوانب گوناگون است.
شناخت مراحل مختلف پیش روی زن منظر 

زن مسلمانی که میخواهد خود را برای حضور در جامعه مهدوی مهیا کند و وظایف خویش را به درستی انجام دهد، میبایست مراحل زیر را پشت سر گذارد:
 ۱. ایجاد انگیزشهای لازم در خویش
 ۲. شناخت که دارای دو مرحله است:
۱- : شناخت خدا، هستی، انسان، دین و دشمن
۲-: شناخت میزان اهمیت و ارزش هر یک از گزارههای دینی
٣. اعتقاد و ایمان به آنچه شناخته است
 4. عمل و رفتار مطابق اعتقاد و ایمان؛اعتقاد و عمل بدون انگیزه، فاقد اثر و ارزش میباشد. آنچه که به ما شوق و نیرو میبخشد، انگیزش های اوست. همه ما امتحان نموده ایم چنانچه کاری را با انگیزه قوی انجام داده ایم اثر آن چندین برابر کارهایی بوده است که از سر ناچاری و تکلیف به آنها اهتمام کرده ایم. لذا گام اول این است که زن منتظر، انگیزشهای لازم برای خیز برداشتن به سمت جامعه مهدوی را در خود ایجاد کند.
در گام دوم، زن منتظر میبایست شناخت صحیحی از خداوند یافته هستی و عالم را به درستی بشناسد. می بایست نسبت به خویشتن خویش نیز معرفت و آگاهی یابد و جایگاهی را که خداوند برای انسان در عالم خلقت قرار داده است، مورد کاوش قرار دهد. دین و برنامه عمل زندگانی انسان که از سوی خداوند متعال برای او تنظیم شده است و نیز دشمنانی که بر سر راه او مانع تراشی می کنند، از دیگر اموری است که زن متظر، نیازمند به شناخت آن است. البته صرف شناخت هر یک از آنها کافی نبوده بلکه میبایست نسبت رابطه میان اجزای عالم خلقت را نیز شناخته و ارزش هر یک از آنها در نسبت با دیگری و آثار ناشی از اعتقاد به هر یک از گزاره های دینی را نیز مورد توجه قرار دهد. چنانچه مرحله شناخت ارزش و جایگاه به درستی انجام گیرد، انسان شوق صد چندان نسبت به انجام عبادات می یابد و صرفا به دنبال رفع تکلیف . فرار از عذاب الهی، به سراغ عبادات نمی رود.
پس از کسب شناخت صحیح، اعتقاد و ایمان به آن چه شناخته است. لازم می آید. انسان تا به مرحله اعتقاد و یقین به آنچه که نسبت به آن، آگاهی و شناخت دارد، نرسد، اعمال و تکالیف خود را بصورت ناقص و ناکار آمد انجام خواهد داد.
در گام نهایی، انسان به آنچه شناخته است و بدان ایمان و اعتقاد پیدا کرد است، عمل می نماید. البته این بدان معنا نیست که فردی بگوید چون من انگیزه یا یقین شناخت کافی نیافته ام،پس تا زمان حصول آنها به تکالیف خویش عمل نمیکنم. بلکه وی میبایست تکالیف شرعی را برای رفع عذاب الهی انجام دهد و به منظور ارتقای درجه ایمان خویش، نسبت به سایر جنبه هاب تلاش جدی نماید. تلاش ما در این کتاب بر این است که در چشم انداز انگیزشهای لازم در مخاطب ایجاد شود و در چشم انداز دوم، وی با رسالتهای شناختی خویش در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی آشنا گردد و پس از اعتقاد و ایمان به آنچه شناخته است، در چشم انداز سوم، شاخصه های رفتاری خویش را بشناسد و مطابق آن، عمل نماید.


برگرفته از کتاب زن منتظر و منتظرپرور

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب اسلامی، آغاز تعرّض روح راز گونه ی اسلام است در مقابل روح حس گرایی و عقل محدود شده به حسِّ تمدن غربی. در چهارصدساله ی اخیر نگاه غرب به عالم و آدم از سر حسّ و عقلِ مستقل از وَحی بود، چون به جنبه های متعالی انسان ها نظر نمی شد و راه های ارتباط آن جنبه ها به عالم معنویت مورد توجه قرار نمی گرفت، انسان غربی گرفتار هوس شد و عالم و آدم را بر همان اساس تحلیل کرد. 

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

طبق روایات پیامبر اکرم در مورد اینکه دین اسلام به چه کسی ختم می شود در متون روایی شیعه و اهل سنت هیچ مشکلی نداریم. بارها حضرت رسول  فرمودند من شما را بعد از خود سرگردان نمی گذارم.

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

عالم امام زمان (ع)یا اوضاع عالم،پس از ظهور 

شرط ظهور امام زمان چیست که اینقدر باید روی  آن وقت  گذاشت ؟

الآن نصف بیشتر مشکلات ما این است که عده ای را حرص و طمع گرفته وبه جای اینکه ساده زیست باشند،زندگی های مجللی دارند؛و نتیجه اش هم این می شود که عده ای در فقر و نداری ،و عده ای هم در رفاه و آسایش باشند.

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

شناخت خطرات و آثار بی توجهی به وظایف

تربیت و پرورش انسان،مقصد مشترک ائمه هدی(ع) و ائمه کفر است. هم معصومین (ع) و اولیای دین برای تربیت الهی و هم شیطان و یاران او،برای تربیت الحادی انسان،درحال تلاش و تکاپو می باشند.

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

بازگشت به اسلام تاثیرگذار

در طول تاریخ معاصر و از زمانی که فرهنگ مدرنیته فرهنگ غالب جهان شد، در هر شرایطی اسلام می خواست از خود دفاع کند تحت غلبه ی فرهنگ مدرنیته نمی توانست حقانیت خود را بنمایاند و این در صورتی است که در گذشته نه تنها اسلام حرف اول را می زد بلکه تاریخ را به حرکت آورده بود و عموماً ملت ها تحت تأثیر اسلام بودند. 

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن ارحیم

امام زمان چگونه می آید؟ هر گاه آماده شویم
چه طور آماده شویم؟ شناخت ویژگی و خصوصیات آنچه قرار است بیاید و دل بستن به آن شرایط عالی و نیز متوجه باشیم آن چه که باید برود، همین وضع موجود جهان است. در واقع دلباخته به شرایطی که امام در راس امور آن است و تنفر از کفر جهانی.

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

۲. برعهده گرفتن سرپرستی فرد توسط معصومین(ع)

اصولا معنای ولایت آن است که «ولی» و «سرپرست»، عهده دار امور کسانی شود که ولایت آنها را برعهده دارد.

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

نحوه حضور حجت

همه ادیان معتقدند که موعودی هست و با دجال آخرالزمان می جنگد و جهان را به یک عدالت و معنویت آرمانی میرساند اما از این میان فقط مذهب شیعه است که معتقد است موعود هم اکنون موجود است یعنی این طور نیست که امام زمان(عج) در آخر تاریخ عالم، موجود شوند و سپس ظهورکنند. بلکه آخرالزمان، ظرف ظهور وجود مقدس امام زمان(عج) است. یعنی وجودی که قبلا هم بوده، درآخرالزمان ظاهر میشود. 

  • مدیر سایت