دغدغه های فرهنگی/9

بسم الله الرحمن الرحیم

 استنتاج

جبهه ی خودی را باید از ریزش و سایش نجات داد در تمامی افراد و مجموعه ها ضعف مشاهده میشود چیزی که اهمیت دارد این است که با وجود این ضعف ها حرکتتان را ادامه دهید و نگذارید که باعث توقفتان نشود.

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/8

بسم الله الرحمن الرحیم

توقع انقلاب از جبهه ی فرهنگی

آرایش نیروهای فرهنگی بایستی یک آرایش دینی،اسلامی و انقلابی باشد ،این برو بر گرد ندارد.امام خامنه ای می فرمایند :بگذارید به خاطر شعار شما بعضی ها از شما اجتناب کنند ،من این را می خواهم که عده ای حریم انقلابی را حفظ کنند .

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/7

بسم الله الرحمن الرحیم

تهدیدات بیرونی

ابتدا درمورد جبهه مقابل صحبت شده که برخلاف واقع وفکری که میشد ازهر نظرهیچ وپوچه ودلیل حرکت منظمی که از سوی این جبهه صورت میگیرد این است که فکر و اندیشه ای خارج از محیط سیاست و امنیت اینها را هدایت می کند.یعنی آنهایی را که در صحنه هستند ومی بینیم به این شکل هستند.

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/6

بسم الله الرحمن الرحیم

تهدیدات درونی

عوامل و تهدیدات بیرونی: دشمنان خارجی و کسانی که درداخل هستند و از آن ها الهام می گیرند. 

عوامل و تهدیدات درونی : عواملی که در میان خود ما انقلابی هاست.

انسان سایش پذیر است و اگر خودسازی نکنیم انسان از بین میرود و چیزی از معنویت برایش نمی ماند.

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/5

بسم الله الرحمن الرحیم

جریان روشنفکری و انقلاب

دوجبهه ی خودی روشنفکری و خودی هنر از انقلاب جوشیدند.این دو جبهه دو مقوله ی جداگانه اند چون روشنفکری غیر از هنر است اما این دو جبهه باهم جمع می شوند.رهبری می فرمایند: امروز هر دو مقوله مورد نظر من است.

۰ نظر ۱

دغدغه های فرهنگی/4

بسم الله الرحمن الرحیم
جریان روشنفکری بیمار

روشنفکر کسی است که سعی میکند آزاد بیاندیشد،آگاه است،با مسائلی آشناست که توده ی مردم از آن بی خبرند.
نقشی که روشنفکر باید در جامعه ایفا کند عبارتند از این که باید فرهنگ ساز باشد،معلم و مرشد مردم باشد و راه درست را به مردم جامعه اش نشان دهد.
۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/3

بسم الله الرحمن الرحیم

نقش فرهنگ و هنر در انقلاب

امام علی:هرگاه با حق رو به رو شدید و دانستید حق است درباره آن سهل انگاری نکنید که به سختی زیان خواهید دید. 

انقلابی که در ایران رخ داد همانند خورشیدی بود که طلوع کرد و با این کار زمینه فراهم شد برای تک تک افراد این کشور که بار معنوی و فرهنگی عظیمی کسب کنند.

برای اینکه ایدئولوژی فرهنگی نتیجه بخش باشد به ابزار های گوناگونی نیاز دارد که مهم ترین و بهترین و رساترینش هنر است.ما به یک هنر سطح بال نیازمندیم،به هنری نیازمندیم که بتوانیم از ابزار ها استفاده کنیم و انها را با هم ترکیب کنیم که از ترکیب آنها به یک هنر جدید برسیم و بتوانیم در قالب آن این محتوا فرهنگی غنی انقلاب را ارائه دهیم.که با توجه به زمان و مقتضیات زمان این قالب تغییر میکند.

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/2

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره ابراهیم آیه ی24:آیا ندانستی که خدا چگونه مثلی زده است؟کلمه پاک مانند درخت پاک است ریشه اش استوار و پابرجا و شاخه اش در آسمان است.
خدای متعال  این مثال را برای درست فهماندن جریان های زندگی و تاریخ در قرآن می آورد که هرپدیده ای،هر جریانی، هرفکری،هرواقعیتی درجامعه و در تاریخ در صورتی باقی می ماند و بارور میشود که در اصل و ریشه طیب و پاکیزه باشد.

۰ نظر ۰

دغدغه های فرهنگی/1

بسم الله الرحمن الرحیم

معتقدم که 313نفر جنگ بدر در جمع شما هستند و شرایط زمان جنگ بسیار با زمان ما انطباق دارد.هر یک از اصحاب بدر به اندازه یک امت با ارزش اند.وضع سیاسی مملکت بسیار خوب است و با این که جبهه دشمن بسیار قوی است و تسلط زیادی بر دنیا دارد ولی باز هم منفعل بوده.اما نمیگویم که هیچ مشکل سیاسی نداریم...

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان