کانون مهدویت تسنیم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کانون مهدویت تسنیم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کانون مهدویت تسنیم

سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:

نویسندگان

۹ مطلب با موضوع «زن منتظر و منتظرپرور» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

توجه به جامعیت و سیستمی بودن دین
ما معتقدیم که دین اسلام، یک نظام و سیستم یکپارچه است که میان تمام اجزای آن، هماهنگی کامل وجود دارد. در بخش دین شناسی توضیح خواهیم داد که چگونه جامعیت و همه جانبه نگر بودن اسلام، موجب امتیاز و برتری آن نسبت به سایر ادیان و مذاهب گردیده است. این آئین برتر، به همان میزان که به حقوق و تکالیف بها داده است، برای اخلاق و اعمال قلبی ارزش قائل شده است. همانقدر که فرد، دارای اهمیت و ارزش است، خانواده و اجتماع نیز ارزشمند است و ... . لذا مسلمان واقعی شدن صرفا به گفتار یا اعتقاد در قلب نیست؛ بلکه وظایف یک مسلمان، دارای ابعاد و جوانب گوناگون است.
شناخت مراحل مختلف پیش روی زن منظر 

زن مسلمانی که میخواهد خود را برای حضور در جامعه مهدوی مهیا کند و وظایف خویش را به درستی انجام دهد، میبایست مراحل زیر را پشت سر گذارد:
 ۱. ایجاد انگیزشهای لازم در خویش
 ۲. شناخت که دارای دو مرحله است:
۱- : شناخت خدا، هستی، انسان، دین و دشمن
۲-: شناخت میزان اهمیت و ارزش هر یک از گزارههای دینی
٣. اعتقاد و ایمان به آنچه شناخته است
 4. عمل و رفتار مطابق اعتقاد و ایمان؛اعتقاد و عمل بدون انگیزه، فاقد اثر و ارزش میباشد. آنچه که به ما شوق و نیرو میبخشد، انگیزش های اوست. همه ما امتحان نموده ایم چنانچه کاری را با انگیزه قوی انجام داده ایم اثر آن چندین برابر کارهایی بوده است که از سر ناچاری و تکلیف به آنها اهتمام کرده ایم. لذا گام اول این است که زن منتظر، انگیزشهای لازم برای خیز برداشتن به سمت جامعه مهدوی را در خود ایجاد کند.
در گام دوم، زن منتظر میبایست شناخت صحیحی از خداوند یافته هستی و عالم را به درستی بشناسد. می بایست نسبت به خویشتن خویش نیز معرفت و آگاهی یابد و جایگاهی را که خداوند برای انسان در عالم خلقت قرار داده است، مورد کاوش قرار دهد. دین و برنامه عمل زندگانی انسان که از سوی خداوند متعال برای او تنظیم شده است و نیز دشمنانی که بر سر راه او مانع تراشی می کنند، از دیگر اموری است که زن متظر، نیازمند به شناخت آن است. البته صرف شناخت هر یک از آنها کافی نبوده بلکه میبایست نسبت رابطه میان اجزای عالم خلقت را نیز شناخته و ارزش هر یک از آنها در نسبت با دیگری و آثار ناشی از اعتقاد به هر یک از گزاره های دینی را نیز مورد توجه قرار دهد. چنانچه مرحله شناخت ارزش و جایگاه به درستی انجام گیرد، انسان شوق صد چندان نسبت به انجام عبادات می یابد و صرفا به دنبال رفع تکلیف . فرار از عذاب الهی، به سراغ عبادات نمی رود.
پس از کسب شناخت صحیح، اعتقاد و ایمان به آن چه شناخته است. لازم می آید. انسان تا به مرحله اعتقاد و یقین به آنچه که نسبت به آن، آگاهی و شناخت دارد، نرسد، اعمال و تکالیف خود را بصورت ناقص و ناکار آمد انجام خواهد داد.
در گام نهایی، انسان به آنچه شناخته است و بدان ایمان و اعتقاد پیدا کرد است، عمل می نماید. البته این بدان معنا نیست که فردی بگوید چون من انگیزه یا یقین شناخت کافی نیافته ام،پس تا زمان حصول آنها به تکالیف خویش عمل نمیکنم. بلکه وی میبایست تکالیف شرعی را برای رفع عذاب الهی انجام دهد و به منظور ارتقای درجه ایمان خویش، نسبت به سایر جنبه هاب تلاش جدی نماید. تلاش ما در این کتاب بر این است که در چشم انداز انگیزشهای لازم در مخاطب ایجاد شود و در چشم انداز دوم، وی با رسالتهای شناختی خویش در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی آشنا گردد و پس از اعتقاد و ایمان به آنچه شناخته است، در چشم انداز سوم، شاخصه های رفتاری خویش را بشناسد و مطابق آن، عمل نماید.


برگرفته از کتاب زن منتظر و منتظرپرور

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

شناخت خطرات و آثار بی توجهی به وظایف

تربیت و پرورش انسان،مقصد مشترک ائمه هدی(ع) و ائمه کفر است. هم معصومین (ع) و اولیای دین برای تربیت الهی و هم شیطان و یاران او،برای تربیت الحادی انسان،درحال تلاش و تکاپو می باشند.

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

۲. برعهده گرفتن سرپرستی فرد توسط معصومین(ع)

اصولا معنای ولایت آن است که «ولی» و «سرپرست»، عهده دار امور کسانی شود که ولایت آنها را برعهده دارد.

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

پیوند امام شناسی با خداشناسی
خداوند، جن و انس را برای عبادت و معرفت خدا آفرید و هدف خلقت چیزی جز معرفت خدا نیست. این معرفت صرفا با بندگی خدا حاصل میشود و رسیدن به این مقام، مستلزم تسلیم و تصدیق اولیای الهی است. «من عرفکم فقد عرف الله: هر کس شما اهل بیت را شناخت، خدا را شناخته است».

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

برخلاف دوره آخرالزمان که زنان در وضعیتی بسیار اسفناک قرار می گیرند و مجدداً به اوج عصر جاهلیت بر می گردند و قربانی منافع سودجویان و فرصت طلبان می شوند و کلیه حقوق مربوط به «زن بودن» خود را از دست می دهند و از جایگاه اصلی که خالق انسان ها برای آنها طراحی نموده است خارج می شوند...

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

براساس آموزه های دینی، زنان در دوره آخرالزمان مجدداً به وضعیت خود در دوره جاهلیت برمیگردند. در دوره جاهلیت اولی زن تمامی حقوق انسانی خود بی بهره بود و معامله بردگان با او می شد و در قراردان و در پرتو جاهلیت مدرن، زن از حقوق زن بودن خود محروم گردیده است.

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

پله دوم:ضرورت شناسی

پله دوم از نردبانی که «زن منتظر» می بایست برای رسیدن به شهر زیبا و با طراوت مهدوی، بر آن گام گذارد و از آن عبور کند ضرورت شناسی است. وی باید بداند که برای حفظ ایمان خویش و دوری از گناه و معصیت در دوران آخرالزمان و نیز توفیق قرار گرفتن در زمره سربازان و یاران حضرت چه ضرورتی دارد که به خود به عنوان یک «زن منتظر» نگاه کند.

  • مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

انتقال فرهنگ چنانچه از مجرای صحیح آن صورت نگیرد،یا انتقالی ناقص بوده یا دوامی نخواهد داشت. بدون شک، ویژگیهای شخصیتی زنان همچون ارتباط گیری مناسب، وجود احساسات سرشار، انتقال عواطف، صبر و حوصله ی فراوان و... بی ارتباط با سپردن مسئولیت فرزند آوری و تربیت نسل از سوی خداوند متعال به زنان نیست.

  • شورای مرکزی

بسم الله الرحمن الرحیم

اظهار ارادت به محضر قطب عالم امکان، مهدی فاطمه(عج)، از یک سو نیازمند شناخت آن وجود مقدس و جایگاه ایشان در عالم هستی است و از سوی دیگر مستلزم شناخت خویشتن خویش و مسئولیت ها و وظایفی است که در قبال آن یگانهٔ هستی برعهده داریم. شناخت و آگاهی صرف نیز کافی نیست و اقدام عملی در پاسخ به انتظارات خالق هستی در طرح ریزی رابطه محب و محبوب لازم است. اقدام عملی نیز به تنهایی رسانندهٔ به مقصد نیست و انگیزش و نیتوالا نیاز است.

  • شورای مرکزی