زن منتظر و منتظرپرور/27

بسم الله الرحمن الرحیم

از دیگر مباحث مهدی شناسی، می‌توان به فلسفه غیبت و انتظارات اشاره کرد.

 این غیبت که اختصاص به ایشان نداشته و در میان تعدادی از پیامبران گذشته هم همچون خضر نبی(ع) و حضرت عیسی(ع) نیز رخ داده است، به معنی حاضر نبودن نیست ،بلکه به معنای پوشیده بودن از نگاه و توجه دیگران است ؛لذا در برخی موارد، غیبت آن حضرت به صورت پنهان ماندن از دیدگان مردم است و در برخی موارد دیگر به حضور در میان مردم و ناشناخته ماندن....

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظر پرور/26

بسم الله الرحمن الرحیم

از دیگر مباحث مهدی شناسی می توان به "شخصیت شناسی حضرت مهدی(عج)"اشاره کرد.

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/25

بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث مهدی شناسی می توان به مفهوم و جایگاه امامت اشاره کرد.

 معرفت به ذات مقدس الهی زمانی حاصل میشود که خدارا در ایات اوببینیم و این آیات برای آن آمده اند که حاکی و نشان دهنده ی خداوند باشند.

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/24

بسم الله الرحمن الرحیم

در میان آنچه که یک دین بر پایه آن بنیان گذارده شده، بخشی از آن اصول اعتقادی، حکم پایه اساس و ریشه آن دین را دارد. بخشی دیگر نیز از لوازم و ملزومات و توابع آن اعتقادات ریشه‌ای نشات گرفته است.

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/23

بسم الله الرحمن الرحیم

زن منتظر به جای حرکت در تمام کوچه پس کوچه های کلانشهر شیعه ،از بالا به آن نگاه کرده و خیابانهای اصلی، محدوده جغرافیایی ،مسیرهای حرکت از یک سمت به سمت دیگر را شناسایی میکند، تابه بهترین و کاملترین بینش و نگاه دست یابد و حرکت سریع تر و آسان تری داشته باشد.

۱ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/22

بسم الله الرحمن الرحیم

زن منتظر برای دستیابی به نگاه سیستمی و جامع به اسلام نیازمند سه کار است:۱-آشنایی با تمام اجزا و بخشهای دین۲-آشنایی با ارزش و اهمیت هر یک از این اجزا و آثار و نقشی که می تواند در زندگی سعادتمندانه ایفا نمایند۳-انجام تکالیف و وظایف مشخص شده در دین.

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/21

بسم الله الرحمن الرحیم

از جمله اصول حاکم بر شخصیت زن مسلمان می توان به اعتقاد به متفاوت بودن راه‌های کمال زن و مرد اشاره کرد.

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظر پرور/20

بسم الله الرحمن الرحیم

زن منتظر آمده است که پله های نردبان را به‌سوی صعود الی الله طی کند و به سمت انسان کامل که نزدیک ترین انسان به پروردگار و وجودش سراسر کمال و فضیلت است،حرکت نماید.او امیال و غرایزش را در خدمت رشد و تعالی خویش قرار میدهد...

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/19

بسم الله الرحمن الرحیم

واقعیت گریزناپذیر آن است که تدبیر خلقت به گونه ای است که چنانچه افق و جهت حرکت انسان ،حرکات و اعمال غیر الهی باشد تبدیل به حیوان و حتی بدتر از آن میگردد مهمترین دغدغه اش بهره وری بیشتر از زمان برای لذت جویی و رفاه بیشتر می‌گردد.

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/18

بسم الله الرحمن الرحیم

انسان شناسی

 انسان پیچیده ترین موجود عالم خلقت است به گونه ای که کل هستی با تمام عظمت آن گنجایش خدا را ندارد ولیکن قلب مومن می‌تواند میزبان خدا باشد....

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان