درباره کانون

سلام علی آل یس
تا زمــانی که انسـان توان شناخــت امام را نداشته باشد ،سخن گفتن از ظهور او بی معناست .ظهور امام واقـعه ای نیست که ناگــهان روزی اتفاق افتد،بلکه امری است که هر روز در وجدان مومنان شیعی ،حاصل مـی شود.
ظــهور آینده ی امـام مستلزم استحاله قلب انسانهاست واین ظهور تدریجی به ایمان پیروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

مانیز معنای انتظار را نارضایاتی از وضع موجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می دانیم
واین بهانه ای شد تا بامدد رب منان در سال 1388در کانونی با نام متبرک "کانون مهدویت تسنیم"با هدف اعتلای اسلام و تلاش در جهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نام کانون راباالهام از آیه 27 سوره ی مبارکه مطففین( وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِیمٍ عَیْنًا یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) 
"تسنیم"برگزیدیم تابکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه ی جوشان باشیم.

سعی بر این بودکه مهارتهای مختلفی برای منتظران آن حضرت تبین و تفسیر شود .کانون فرصتی ست برای اعلام حضور هر منتظری که خواهان به سرآمدن این انتظار است تا به هر نحوی که می تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد. 
وبه انتظارتو دیگر ننشستیم،یا علی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد .

About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان