جایگاه و معنی واسطه فیض/13

بسم الله الرحمن الرحیم

مبحث های، چگونگی ملاقات با امام زمان، نظر امام بر موطن قلب خیال حس، محرومیت خودخواسته، هدف از ملاقات امام زمان

رؤیت قلبی امام، با رؤیت بصری امام چه تفاوتی دارد؟ 

۰ نظر ۰

مبانی معرفتی مهدویت/11

بسم الله الرحمن الرحیم

جدایی جبهه حق از باطل

از شرایط قبل از اتفاق افتادن روز قیامت،جدایی کامل جبهه حق از باطل است که لازمه ی آن مشخص بودن مرزبندی بین خوبی وبدی است،یعنی زندگی زمینی به کمال خود برسد سپس قیامت محقق شود.

۰ نظر ۰

مبانی معرفتی مهدویت/2

بسمالله الرحمن الرحیم

امام(ع) غایب اند، یعنی اوّلاً؛ مقام امام، فوق عالم است. ثانیاً؛ در تمام عالم حاضراند.امام(ع) را کاری از کار دیگر باز نمی دارد. مقام ایشان، مقام عظمایی است که همة عالم را تدبیر می کند و همه جا در قبضة اوست بدون این که از آن مقامِ اعلای خود خارج شوند.

۱ نظر ۰

مبارزه

بسم الله الرحمن الرحیم
می دانم که مبارزه من، مبارزه مادی و جسمی نیست زیرا از نظر عدد و اسلحه به مراتب ضعیف تر از دشمنان خود هستیم؛
مبارزه، مبارزه ارزش هاست،
ما مظهر ارزش های خدایی هستیم و در مقابل ظلمت و کفر و ارزش های شیطانی می ایستیم تا حجت خدا تمام باشد.

ما مقاییس خدایی را در اجتماع پرآشوب امروز ارائه می دهیم تا کسی خود را فریب ندهد و از زیر بار مسئولیت فرار نکند،
ما ارزش های خدایی را همچون مشعلی فروزان بر دوش می کشیم تا در این شب یلدا، دامن ظلمت را بدرد و راهی از نور برای انسان ها باز کند تا از گمراهی به درآیند؛

من آمده ام که این مشعل فروزان را در این طوفان ظلمانی برافرازم و اگر مشعلی افتاد، خودم مشعل شوم و بسوزم و ظلمت را فراری دهم.


نیایش ها
شهید دکتر مصطفی چمران
۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان