زن منتظر و منتظرپرور/31

بسم الله الرحمن الرحیم

دشمن شناسی

وقتی نور خدا از طریق ایات الهی که برترین انها اهل بیت(ع)هستند شناخته شد،راه دیگری آغاز میگردد که همان راه شناخت دشمنان خدا است.بسیاری از افراد،بخش زیادی از راه اول را میپیمایند و به موفقیت های دست میابند ولی به واسطه ی ناکامی در رسیدن به سر منزل مقصود ناکام میمانند...

اولین گام در این موضوع "درک ضرورت شناخت مهدی ستیزان"است...

چه بسیار افرادی که میخواهند خوب باشند،منتظر واقعی و یار دلبسته حضرت مهدی(عج)باشند ولی عدم تاب در مقابل هجوم باطل،انان را از پای در می اورد....معرفت خدا و اعتقاد به توحید وقتی به کمال مطلوب میرسد که بساط باطل جمع شود...

بدین جهت است که اولین اقدام حضرت،برچیدن بساط باطل است تا پس از ان،جامعه اماده پذیرش ولی خدا و دین حق شود...

مهم ترین یاران باطل،که دشمنان زن منتظر را تشکیل میدهند،شیطان،دستیاران او و نفس خود انسان است.

ضرورت شناخت شیطان

 بر اساس روایات رسیده ،شیطان از لحظه سرپیچی در مقابل فرمان خدا تا روز قیامت حضرت مهدی(عج) زمین را عرصه تاخت و تاز خود می نماید. لذا همیشه شیطان و شیطان صفتان یکی از موانع جدی در برابر ظهور بودند. پس به جهت آنکه ظهور مبارک امام عصر ،ناقوس مرگ ابلیس و انهدام سپاه اورا به صدا در خواهد آورد، طبیعی است که او لشکریانش تمام تلاش و توان خویش را برای به تعویق انداختن وقت ظهورو بازداشتن مردم از توجه به امام عصر به کار گیرد...

 شیطان که از عالمان به قدرت الهی و از عبادت گذاران در محضر خداوند بود ،پس از تکبر و سرپیچی از فرمان الهی مبنی بر فروتنی و سجده در مقابل ولی خدا خشم خود را از رانده شدن از درگاه الهی چنین نشان داد"" به عزتت سوگند همه آنها را گمراه خواهم کرد مگر آن بندگان خالص شده تو از میان آنها..."خداوند نیز که تدبیر خلقت را بر اساس اختیار مندی وآزمایش و ابتلای انسان رقم زده بود، جدی بودن این دشمنی را به تمامی انسانها چنین گوشزد فرمود:" در حقیقت شیطان دشمن شماست، پس اورا دشمن بگیرید"

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/18

بسم الله الرحمن الرحیم

انسان شناسی

 انسان پیچیده ترین موجود عالم خلقت است به گونه ای که کل هستی با تمام عظمت آن گنجایش خدا را ندارد ولیکن قلب مومن می‌تواند میزبان خدا باشد....

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/14

بسم الله الرحمن الرحیم

رسالت های شناختی زن منتظر در عرصه فردی

 شناخت اهمیت موضوع

 بخشی از رسالت های شناختی زن منتظر مربوط به آن معارف و بینشهای است که هر فرد مسلمان و شیعه معتقد به ظهور حضرت باید با آن آشنا باشد. این معارف را می‌توان مبنای نظام فکری هر زن منتظر دانست و بدون شناخت آنها سخن از رسالتهای زن منتظر به عنوان عضو موثری از خانواده و اجتماع گذار و بیجا خواهد بود. بدون شناخت از روی اعتقاد و ایمان راسخ نسبت به ذات الهی و صفات این هدفمندی خلقت و تمامی اجزای هستی، جایگاه انسان به عنوان خلیفه الله، جامعیت دین و برنامه عمل و نیز موانع و دشمنان فراروی انسان نمی‌توان گام در مسیر شناخت سایر رسالت های شناختی و رفتاری یک زن منتظر بگذارد.

 در بدو امر بسیاری از این رسالت ها ساده و سهل می‌نمایند ولیکن بسیاری از مشکلات انسان در ضعف بندگی الهی و تسلیم در مقابل ولایت شیطان، ناشی از ضعف در شناخت این مولفه ها می باشد.

 البته شناخت صحیح و دقیق و جامع این بخش از رسالت ها بر عهده کتب اعتقادی و کلامی میباشد ولی در این مجال به آنچه شناخته ضروری است اشاره کوتاهی می گردد.


برگرفته از کتاب زن منتظر و منتظرپرور

۰ نظر ۰

زن منتظر و منتظرپرور/12

بسم الله الرحمن الرحیم

رعایت مراحل لازم برای تحقق عمل
 مشکل اصلی این است که ما برای حرکت در این مسیر، ضوابط و قوانین لازم را رعایت نمی کنیم . باید بدانیم که تربیت دارای ۳ مرحله است:
۱. اصلاح بینش ۲. اصلاح روش
٣. اصلاح رفتار

۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/34

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب اسلامی، آغاز تعرّض روح راز گونه ی اسلام است در مقابل روح حس گرایی و عقل محدود شده به حسِّ تمدن غربی. در چهارصدساله ی اخیر نگاه غرب به عالم و آدم از سر حسّ و عقلِ مستقل از وَحی بود، چون به جنبه های متعالی انسان ها نظر نمی شد و راه های ارتباط آن جنبه ها به عالم معنویت مورد توجه قرار نمی گرفت، انسان غربی گرفتار هوس شد و عالم و آدم را بر همان اساس تحلیل کرد. 

۱ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/17

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت ایران که انگیزه شان خدابود،به انقلاب و امام خمینی به امید برگشت به اسلام ناب دل دادند،ولی عده ای با انگیزه ی این که ایران را به غرب نزدیک کنند کنار آمدند و همراه امام گفتند مرگ بر شاه تا کشور را به نوعی به زندگی غربی نزدیک کنند،این ها امروز هم انقلاب اسلامی را به اندازه ی این که از پیشرفت های غرب عقب نیفتند،انقلاب میدانند.طبیعی است که انقلابی که جز خدا نظر ندارد،کسانی را که می خواهند در بستر انقلاب،منیت شان را فربه کنند،کنار می زند.خطر وقتی انقلاب را تهدید می کند که این نوع افراد در زیر پوست انقلاب جای بگیرند و حرکت انقلاب به سوی اهداف مقدسش را متوقف کنند و هنر انقلاب آن است که راه خود را ادامه دهد و به این نوع ریزش ها هیچ توجهی نکند تا از اهداف اصلی اش باز نماند.

۰ نظر ۱
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان