زن منتظر و منتظرپرور/35

بسمالله الرحمن الرحیم

اگر در عصر حاضر می‌بینیم که فرهنگ غربی با استفاده از سیطره تبلیغاتی خود، تمام اهتمام و عزم خویش را در جهت تحریف فرهنگ مهدویت به کار گرفته و سعی می‌کند با ارائه شخصیتی خشن و وحشتناک از امام زمان (عج)اذهان مردم جهان را نسبت به آن وجود سراسر خیر و رحمت، مخدوش نماید، به خاطر وحشتی است که از برپایی حکومت عدل و حق آن حضرت دارد. آنان به خوبی می‌دانند که ظهور حضرت و برپایی حکومت عدل به معنی خاتمه حکومت استکباری و شیطانی آنهاست و بدین جهت با بهره‌گیری از تمامی امکانات سعی در جلوگیری از ظهور منجی دارند....

شناخت نفس اماره

 یکی دیگر از دشمنان زن منتظر در راه رسیدن به اردوگاه یاوران حضرت ،"نفس" خود انسان است. اختیار مندی انسان موجب شده است که در هر لحظه انسان بتواند در انتخاب مسیر الهی یا شیطانی، آزادانه دست به انتخاب بزند و چنانچه قوای اصلی خود، یعنی اندیشه ،شهوت و غضب را در مسیر فطرت الهی که همان مسیر تعادل است حفظ کند، خواسته یا ناخواسته از شیطان برای مدیریت آنان دعوت نموده است...

 کسب قدرت کنترل بر نفس و مهار این اسب سرکش، در چراگاه لذایذ دنیوی، یکی از رسالت‌های مهم زن منتظر است...

۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/36

بسم الله الرحمن الرحیم

با غلبه ی نگاه فرهنگ مدرنیته به عالم ما نمی توانیم حتی یک سلول را با یک نگاه دقیق تحلیل کنیم و تا نگاه غالب، نگاه فرهنگ غربی است، واقعیات عالم رازهای خود را نمی نمایانند و ما همچنان عالم را یک پدیده ی مرده و بی جانی می دانیم که اجازه ی هر تصرفی را در آن به خود می دهیم، بدون آن که متوجه تبعات خطرناک چنین تصرفاتی باشیم، زیرا فقط با یک سطح از سطوح طولی عالم روبه روئیم، مثل وقتی که بدن یک انسان را بنگریم و از جنبه ی باطنی و روحِ مجرد و عقل و قلب او غافل باشیم و با توجه به همان سطحی که می بینیم نسبت به او قضاوت کنیم و با او برخورد نمائیم. غفلت از نگاه راز آلود به عالم از همین سنخ است.

۲ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛زمینه ساز تمدن اسلامی/16

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر معلوم شود که ما از طریق فرهنگ تشیع و انقلاب اسلامی چه اهدافی را باید تعقیب کنیم و از آن طریق در چه مسیر با برکتی قرار میگیریم و تصمیم به ایجاد تمدن اسلامی هم اکنون ما را وارد چه اردوگاه عظیمی میکند و از طرف دیگر معلوم شود که فرهنگ مدرنیته چگونه همه ی هویت انسانی ما را می رباید،می توانیم به آینده امیدوارباشیم،وقتی انسان متوجه شد بزرگتر از آن است که با یک زندگی معمولی و با روزمرگی ها خود را تمام کند به خود می آید و مسیر زندگی خود بسوی غرب زدگی را بازخوانی میکند.باید از خود پرسید با نزدیک شدن به فرهنگ غرب،چه چیزهایی را از دست داده ایم و چه چیز هایی را به دست آورده ایم؟

۰ نظر ۱
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان