زن منتظر و منتظرپرور/16

بسم الله الرحمن الرحیم

بایسته های خداشناسی و هستی شناسی
 یک زن منتظر می بایست هماهنگ با تمام اجزای عالم در حرکت خویش به سمت پروردگار، به شناخت صحیح و جامع ای از صفات الهی دست یابد تا در حرکت خویش کمالات و مطلوبیت ها را به اشتباه در امور دیگر جستجو نکند.

۰ نظر ۰

فهم درست مهدویت/6

بسم الله الرحمن الرحیم

تفاوت اسلام با دیگر مکتب‌ها،تفاوت در منجی‌ها

تفاوت دین حقیقی(اسلام)با دیگر مکاتب(عدالت‌خواه و...)در این است که اسلام به تمام نیاز‌های انسان نظر دارد.انسانی با این پیچیدگی عظیم که راهی بی‌نهایت در پیش دارد،نیاز‌های بسیار و عظیمی خواهد داشت که عدالت،رفاه و ... هرکدام تنها یکی از این نیاز‌ها می‌باشند.این انسان،هنگامی نیاز خود را به دین درک خواهدکرد و ضرورت امام را خواهدفهمید که متوجه باشد راهی بی‌نهایت و بسیار پیچیده در پیش دارد و آرمان او باید بسیار فراتر از حد عدالت باشد وگرنه نیاز به دین و امام اساسا قابل مطرح شدن نیست.

۰ نظر ۰

انقلاب اسلامی؛ زمینه ساز تمدن اسلامی19

بسم الله الرحمن الرحیم

امید به رهایی

گاهی انسان ها آن وسعتی که باید پیداکنند را دست کم می گیرند و عمق فاجعه ی دوری از آن وسعت را که تمام انسانیت آن ها را می رباید،نمیشناسند،چنین انسان هایی وضع موجود خودراپذیرفته اند و منتظر منجی نیستند.بعضی از انسان ها ارزش خود و کمالات انسانی را می شناسند ولی چون فاجعه را عمیق و وسیع میبینند نمیتوانند در خود امید رهایی را شکوفا کنند.درمقابل دونوع شخصیت مذکور عده ای هستند که در عین شناخت عمق فاجعه میدانند که در دل هر فاجعه ای سنت خداوند این است که نوری برای نجات و دریچه ای برلی رهایی می فرستد.شخصیت نوع سوم علاوه بر این که منجی را به عنوان رحمت خدا به خوبی می شناسد،در ایجاد فرهنگ توجه به منجی با تمام وجود کوشااست.این افراد در عین این که همواره حیات برین خود را مد نظر دارند،راه رسیدن به زندگی متعالی را هرگز فراموش نمی کنند.

۰ نظر ۰
About Me
سلام علی آل یس
تا زمانی که انـسان تـوان شـناخت امام را نداشته باشد، سخن گفتـن از ظـهور او بی‌معناست. ظهور امام واقعه‌ای نیسـت که ناگـهان روزی اتفـاق افتد، بلـکه امـری اسـت کـه هـر روز در وجـدان مـؤمنان شیعی، حاصل مـی‌شود.
ظـهـور آینـده‌ی امـام مـسـتلزم اسـتـحاله‌ی قلـب انسان‌هاست و این ظهور تدریجی به ایمـان پیـروان و نفس وجود آنان بستگی دارد.

ما نیز معنـای انتـظار را نارضـایتی از وضـع مـوجود و تلاش جهت بهبود اوضاع می‌دانیم.

و ایـن بـهانـه‌ای شـد تـا بـامــدد ربّ مــنّان در سـال 1388در کانونی با نام متبرک «کانـون مـهـدویت تسنیم» با هــدف اعـتلای اسـلام و تلـاش در جـهت تعجیل فرج گرد هم آمدیم.

نــام کــانون را بــا الــهام از آیـه‌ی 27 سوره‌ی مبارکه مطففین (وَ مِـزَاجُهُ مِن تَسْــنِیمٍ عَـیْنًا یَـشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) "تسـنیم" برگزیدیم تا بکوشیم مصداقی از معنای آن و همچون آن چشمه‌ی جوشان باشیم.

سعـی بر ایــن بود که مهــارت‌های مخـتلفی برای منـتظران آن حضــرت تبــین و تفــسیر شود. کانون فرصــتی‌ست برای اعـلام حــضور هـر مـنتظری که خــواهان به ســر آمدن ایــن انتـظار است تا به هر نحوی که می‌تواند در جهت تحقق اهداف انتظار بکوشد.
و به انتظار تو دیگر ننشـستیم، یا علــی گفتیم و به امید آمدنتان ایستادیم،
باشد که قبول درگاهتان افتد.

__________________________

- هنر آن است که فردی بی‌هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی‌های شیــطانی بــرای خــدا به جهاد برخیزد و خــود را فــدای هــدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست.
امام خمینی (رحمة الله علیه)

- هرچه زمان می‌گــذرد، تجــمع اصــحاب حــق را، "واجب‌تر و فوری‌تر" احساس می‌کنم.
امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)

دستان مشــتاقت را به گرمـی می‌فشــاریم، اینجا کانون مهدویت تسنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم:
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان